Show simple item record

dc.contributor.advisorMai, Xiao-Mei
dc.contributor.advisorEttema, Gertjan
dc.contributor.authorThorsen, Lasse
dc.date.accessioned2021-09-25T16:30:01Z
dc.date.available2021-09-25T16:30:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83417398:83420112
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783197
dc.description.abstractBakgrunn: Depresjon er ansett for å være den mest vanlige mentale sykdommen på verdensbasis, hvor WHO rapporterer at over 264 millioner personer lider av en form for depresjon. Formålet med denne rapporten er å se på mulig behandlingseffekt fysisk aktivitet har på depresjon og angst. Metode: Studiene ble funnet via databasen Pubmed. Studiene som ble inkludert var enten randomized control trial, clinical trials eller systematic reviews. Studiene er nyere enn 10 år og omhandler effekten av fysisk aktivitet, hvor de som også inkluderer bruk av medisin ble ekskludert. Resultat: Forskningen viser til en sammenheng mellom fysisk aktivitet, og depresjon/angst. Flere studier viser også til at individer med mer stillesittende tid i løpet av en dag, har høyere forekomst av depresjon og angst. Dette kan være en indikator på at fysisk aktivitet kan være en viktig komponent til å forebygge depresjon og angst. Konklusjon: Fysisk aktivitet kan være en potensiell behandlingsmetode både i seg selv, eller i kombinasjon med andre behandlingsmetoder for depresjon og angst. Nøkkelord: Angst, Depresjon, Fysisk aktivitet, Stillesittende livsstil.
dc.description.abstractPurpose: Depression is considered to be the most common mental illness worldwide, with WHO reporting that over 264 million people suffer from some degree of depression on a worldwide scale. The goal of this report is to look into the potential treatment effects physical activity has on depression and anxiety Methods: The studies were found through the database PudMed. The studies that were included were either randomized control trials, clinical trials or systematic reviews. Studies were no older than 10 years and were focused on physical activity only, so those including medicinal usage were excluded. Results: The research shows a correlation between physical activity, and depression or anxiety. More studies also show that the individuals who have more sedentary time during their day, have a higher occurrence of depression and anxiety. This can be an indicator that physical activity can be an important component to prevent depression and anxiety. Conclusion: Physical activity can be a potential treatment method both on its own, and in conjunction with other treatment methods for depression and anxiety. Keywords: Anxiety, Depression, Physical activity, Sedentary lifestyle
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePotential effects of physical activity in treatment of depression and anxiety
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record