Show simple item record

dc.contributor.advisorØsterås, Berit
dc.contributor.authorKorsvold, Kristine
dc.contributor.authorGjeldnes, Andrea
dc.date.accessioned2021-09-25T16:28:07Z
dc.date.available2021-09-25T16:28:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:67905760:68151643
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783139
dc.description.abstractFibromyalgi er en langvarig smertetilstand som karakteriseres av utbredte smerter, og behandlingen av tilstanden anses å være multifaktoriell. Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke effekten av styrketrening på smerte for pasienter med fibromyalgi. Styrketrening kan bidra med helsefordeler som økt muskelstyrke, muskelmasse, styrking av skjelettet, i tillegg til å redusere smerte ved blant annet frigjøring av hormoner. Vi gjennomførte søk i databasene Medline, PubMed og SCOPUS i uke 43-47 2020. Totalt seks studier ble inkludert i oppgaven. Resultatene viser at styrketrening har en positiv effekt på smerte, og tre av studiene viste en signifikant forbedring i smerte. I tillegg viser funnene at styrketrening kan ha en positiv innvirkning på andre symptomer som depresjon, fatigue og livskvalitet. Styrketrening er en treningsform som trygt kan brukes i behandling av pasienter med fibromyalgi. Pasientens behov og personlige preferanser er av betydning for å optimalisere behandlingen for den individuelle pasient. Det er behov for videre forskning på området, både for økt kunnskap og for å undersøke eventuelle langtidseffekter styrketrening har på smerte hos denne pasientgruppen.
dc.description.abstractFibromyalgia is a chronic pain condition characterized by widespread pain, and the treatment is considered to be multifaceted. The aim of this systematic review is to investigate the effect of resistance exercise on pain for patients diagnosed with fibromyalgia. Resistance exercise can contribute to health benefits such as increased muscle strength, muscle mass, strengthening the skeletal system, and reduce pain due to the production of hormones. We searched the databases Medline, PubMed and SCOPUS during week 43-47 2020. A total of six studies were included in this article. The results show that resistance exercise has a positive effect on pain, and three studies showed a significant improvement in pain. In addition, the findings of this study show that resistance exercise can have a positive impact on other symptoms such as depression, fatigue and quality of life. Resistance training is a safe form of exercise which can be used in treatment of patients with fibromyalgia. The needs and personal preferences of the patients are of importance to enhance the treatment for the individual. Further studies regarding resistance exercise for patients with fibromyalgia are needed to increase our knowledge and to investigate any long term effects on pain.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan virker styrketrening som behandling på smerte hos pasienter med fibromyalgi?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record