Show simple item record

dc.contributor.advisorHadders, Hans
dc.contributor.authorLivermore, Emma
dc.date.accessioned2021-09-25T16:23:10Z
dc.date.available2021-09-25T16:23:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43255366
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782894
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractInnledning: I Norge diagnostiseres rundt 35 000 med kreft hvert år. Kreftsykdom- og behandling medfører ofte bivirkninger og konsekvenser på både kort og lang sikt som kan ha stor betydning for kreftpasientenes grunnleggende behov. Et av disse grunnleggende behovene er seksualitet. Forskning viser at sykepleiere kvier seg for å snakke om seksuell helse med pasientene, noe som gjør at pasientene opplever at deres seksuelle behov ikke blir møtt. Metode: Det ble utformet en spørreundersøkelse bestående av 19 påstander og tre tekstbokser med mulighet for utdyping. Denne ble delt på e-post til sykepleiere ved en klinikk for kreftsykdommer ved et universitetssykehus i Norge. Spørreundersøkelsen ble i stor grad basert på spørreskjemaet Sexual Attitudes and Beliefs Survey (SABS). Svarene ble analysert ved bruk av enkel deskriptiv statistikk og Excel. Resultater: Spørreundersøkelsen viste bred enighet blant respondentene om at det er sykepleierens ansvar å gi kreftpasienten anledning til å snakke om seksuell helse. Videre tyder resultatene på at alder, erfaring og utdanning har stor betydning for hvor trygg sykepleieren er på å snakke med kreftpasienten om seksuell helse. Flere svarer at de tar seg tid til å snakke med pasienten om seksuell helse, men samtidig tror ingen at pasientene får tilstrekkelig kartlegging og oppfølging av dette behovet. Konklusjon: Funnene indikerer at utdanning og trening innen seksuell helse og kreft kan være fordelaktig for å sikre at sykepleieren ivaretar kreftpasientens seksuelle helse, uansett alder, diagnose, behandling og prognose. Nøkkelord: Seksuell helse, kreft, sykepleie, seksualitet, holdninger
dc.description.abstractIntroduction: 35 000 people are diagnosed with cancer each year in Norway. The disease itself and the treatment often lead to side effects and longtime complications which affect the fulfillment of patient’s basic needs. One of these basic needs is sexuality. Research shows that nurses find it difficult to discuss sexual health with patients, which leads to patients experiencing insufficient sexual health care. Method: An online survey based on the Sexual Attitudes and Beliefs Survey was made to collect quantifiable data with 19 claims and three text boxes and elaborative response from nurses working at a cancer ward at a university hospital in Norway. Results: The survey reveal that nurses agree that it is their responsibility to address sexual health with the patients. Furthermore, the nurse’s age, professional experience and education seem to play an important role in whether the nurses felt competent and confident in conversations about sexual health. Conclusion: Findings suggest that further education and training in sexual health and needs of cancer patients could be beneficial for holistic care. Key words: Sexual health, cancer, sexuality, nursing, attitudes  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSeksualitet - et glemt behov i kreftomsorgen?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record