Show simple item record

dc.contributor.advisorBrænd, Jorunn Andrea
dc.contributor.authorFøyen, Tora
dc.date.accessioned2021-09-25T16:23:07Z
dc.date.available2021-09-25T16:23:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34496856
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782891
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Under koronapandemien har barn og unges psykiske helse kommet i søkelyset, og man har sett en økning i forekomsten av spiseforstyrrelser. Dette er en kompleks og langvarig lidelse som handler om mye mer enn mat. Hensikt: Undersøke hvordan sykepleien kan skape en terapeutisk relasjon med unge pasienter med anorexia nervosa. Metode En systematisk litteraturstudie som sammenfatter syv studier hentet fra databasene • Cinahl complete • Medline • PsycInfo Resultater: Fire hovedtema ble trukket ut av de syv artiklene. Disse var 1. håndheving av regler 2. eksternalisering 3. brukermedvirkning 4. moderlighet Konklusjon: Sykepleieren har en nøkkelrolle i tilfriskningen av anorexia nervosa. Naturen i lidelsen hindrer dannelsen av den terapeutiske relasjonen mellom pasienten og sykepleieren. Det er likevel viktig å etablere et slikt forhold, fordi det skaper selvtillit og motivasjon hos pasienten, og et helsefremmende miljø i avdelingen. En av de viktigste oppgavene er å være både mild og streng på samme tid i håndhevingen av de reglene som er bestemt av behandlingsteamet. Konsensus blant sykepleierne skaper stabilitet i pasientens kaotiske tilværelse. Nøkkelord: Anorexia nervosa, terapeutisk relasjon, yngre
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier skape en terapeutisk relasjon med unge pasienter med anorexia nervosa?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record