Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugan, Gørill
dc.contributor.authorHansen, Maja Myrvold
dc.date.accessioned2021-09-25T16:22:47Z
dc.date.available2021-09-25T16:22:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43202182
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782875
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Håp er identifisert som et av de viktigste elementene i livet til mennesker med kreft, og er en viktig faktor i sykepleierens palliative pleie. Hensikten med litteraturstudien er å undersøke hvordan sykepleier kan fremme håp hos voksne og eldre pasienter med uhelbredelig kreft. Metode: Litteraturstudie med seks kvalitative forskningsartikler og en kombinert kvantitativ og kvalitativ forskningsartikkel som belyser problemstillingen. Artiklene ble funnet gjennom systematiske litteratursøk i databasene Cinahl, Medline og Psychinfo. Resultat: Studiene viste at pasienter ofte håper på livskvalitet, livsforlengelse og helbredelse. Håpet gir energi og hjelper pasientene til å finne mening i tilværelsen. Studiene viser at kun et fåtall diskuterer håp med sykepleiere, og sykepleiere mangler tid til dype samtaler. Enkelte sykepleiere kan være redde for å fremme falskt håp, og noen ser på håp som fornektelse av prognosen. Sykepleiere som skaper tillit, er positive og håpefulle gir pasienter håp. Pasientenes håp fremmes også av å bli bekreftet og anerkjent som et likestilt menneske. Konklusjon: Sykepleiere må være åpne for at det finnes mange måter å fremme håp på. Noen pasienter har behov for dype samtaler og oppmerksomhet fra sykepleiere, mens andre får håp fra positive og håpefulle sykepleiere. Sykepleierens evne til å skape tillit og lytte til pasienten beskrives som viktige egenskaper for å fremme håp. Å bli bekreftet og anerkjent som et likestilt menneske er viktig. En likestilt relasjon gir mulighet for å støtte og utfordre pasienten, som kan bidra til å fremme pasientens håp. Nøkkelord: Håp, uhelbredelig kreft, sykepleier
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHåp hos pasienter med uhelbredelig kreft
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel