Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrogseth, Bente
dc.contributor.authorSchia, Julie Helle
dc.date.accessioned2021-09-25T16:20:45Z
dc.date.available2021-09-25T16:20:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34459530
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782804
dc.description.abstractBakgrunn: Voksenpsykiatrien har historisk sett vært det vi kan kalle et «lukket land for omverdenen». Ifølge helsepersonelloven er helsepersonell pliktig til å ivareta barn som pårørende sitt behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Barn som pårørende er et viktig tema i sykepleie, fordi helsepersonell kan bidra til å forebygge at barnet selv utvikler problemer, samt støtte barnet i å mestre livssituasjonen sin. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å belyse hvordan sykepleieren kan ivareta barn som pårørende når en forelder er innlagt på psykiatrisk avdeling, slik at sykepleieren i større grad kan utøve kunnskapsbasert praksis til denne målgruppen. Metode: Systematisk litteraturstudie, basert på kvalitativ og kvantitativ forskning. Resultater: Barn som pårørende ønsker å komme på besøk når en forelder er innlagt på psykiatrisk avdeling, og de har behov for informasjon og støtte fra helsepersonell. Både sykepleiere og barn ønsker seg familievennlige fasiliteter på psykiatriske avdelinger. Samtidig opplever sykepleierne mangel på tid, kunnskap og retningslinjer i møte med barn som pårørende. Både opplæring og erfaringsbasert kunnskap oppleves som viktig for å kunne ivareta barna best mulig. Konklusjon: Barn som pårørende må bli sett og inkludert i sykepleieutøvelsen når en forelder er innlagt på psykiatrisk avdeling. Det er behov for et kunnskapsløft i sykepleiefaget knyttet til temaet barn som pårørende. Både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap har betydning for at sykepleieren skal kunne utøve kunnskapsbasert praksis til denne målgruppen. Nok tid i arbeidshverdagen, samt tydelige retningslinjer for arbeidet, vil også være av betydning for ivaretakelsen av barn som pårørende. Nøkkelord: Barn som pårørende, psykiatrisk avdeling, sykepleie.  
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn som pårørende
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel