Show simple item record

dc.contributor.advisorØdegård, Rønnaug Astri
dc.contributor.authorMyhrer, Espen Kjærsrud
dc.date.accessioned2021-09-25T16:17:26Z
dc.date.available2021-09-25T16:17:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:54082640:34923944
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782701
dc.descriptionFull text available on 2022-01-01
dc.description.abstractHensikt: Pilotstudie for å undersøke effekten av et standardisert behandlingsprogram for overvekt og fedme hos barn (TCOCT) i kommunehelsetjenesten, samt vurdere implementeringen av behandlingstilbudet. Metode: Observasjonsstudie av en standardisert livsstilsbehandling i Bydel Alna i Oslo kommune. Primærutfallsmål: Endring i alders- og kjønnsjustert kroppsmasseindex (KMI z-score), analysert med linear mixed model (LMM). Sekundærutfallsmål: Frafall og deltakelse i behandling, samt endring i vektkategori og markører for psykososial helse og motivasjon. Resultat: 57 barn ble inkludert (5-16 år), hvorav 47 hadde ≥2 målinger og inngikk i LMM-analysen. Estimert nedgang i KMI z-score var 0,27 etter 1 år i behandling (p<0,001). Lengre tid i behandling ga større reduksjon i KMI z-score (p=0,002), men hverken kjønn, alder eller KMI z-score ved behandlingsoppstart påvirket effekten. Av barn med påvist fedme takket 47 % ja i behandling, og 26 % droppet ut før 1 år i behandling. Konklusjon: TCOCT-behandling kan gi meningsfull vektreduksjon for deltakerne som deltar 1 år. Nøkkelord: Overvekt, fedme, primærhelsetjenesten, barn, livsstilsbehandling
dc.description.abstractAim: Pilot study aiming to evaluate the effect of a standardized lifestyle treatment on overweight and obesity in children (TCOCT) in a primary care setting, and evaluate the implementation of the treatment program. Method: Observational study of a standardized lifestyle treatment in Alna borough in Oslo, Norway. Primary objective: change in age and sex adjusted body mass index (BMI z-score), analyzed with linear mixed model. Secondary objectives: Participation and drop out of treatment, change in weight category and markers of psychosocial health and motivation. Result: 57 children were included (5-16 years). 47 had ≥2 observations and were included in the LMM analysis, The estimated reduction in BMI z-score after 1 year in treatment was 0,27 (p<0,001), and neither sex, age nor BMI z-score at baseline were associated with the effect. 47 % of the children with obesity agreed to participate in the TCOCT treatment, and 26 % dropped out of the treatment before one year. Conclusion: The TCOCT treatment may induce meaningful weight loss in children who participate 1 year in treatment. Keywords: Overweight, obesity, primary care, children, lifestyle treatment
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn med overvekt og fedme: en kvantitativ pilotstudie av standardisert livsstilsbehandling i kommunehelsetjenesten
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record