Show simple item record

dc.contributor.advisorStrand, Åse
dc.contributor.authorGrostad, Hege
dc.date.accessioned2021-09-25T16:12:08Z
dc.date.available2021-09-25T16:12:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57241182:58147079
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782598
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractProblemstillingen gikk ut på å skrive en instruksjonsbrosjyre som skulle beskrive hvordan østerssopp kunne dyrkes på enklest mulig måte i private husholdninger. Østerssoppen pleurotus pulmonarius ble opprinnelig valgt ut fordi den er kjent for å være den østerssoppen som det er enklest å dyrke, har relativt lang holdbarhet og danner mycelium med en behagelig og søt karakteristisk østerssoppsmak. I begynnelsen av prosjektet var det planlagt å dyrke soppen i henhold til en en konvensjonell metode. Myceliumet skulle vokse på agarmedium som skulle overføres til en glasskrukke med korn, som til slutt skulle overføres til et brett for frukting. Flere forsøk med p. pulmonarius resulterte i kontamineringer. Det ble besluttet å dyrke pleurotus djamor i stedet på grunn av den flotte fargen og den høye veksthastigheten. En kombinasjon av hovedsakelig byggryn og/eller sagflis ble benyttet i de påfølgende forsøkene. Resultatene var deformerte frukter og for sakte kolonisering. Da den ukonvensjonelle PF-tek-metoden ble benyttet, ble koloniseringstiden tilfredsstillende og det ble dannet små frukter med normal form. En variant av denne metoden ble benyttet i de aller siste forsøkene som resulterte i frukter med fullvoksen størrelse. Denne varianten dannet grunnlaget for instruksjonsbrosjyren. Metoden i instruksjonsbrosjyren gikk ut på å lage et substrat av kvernet brun ris, vermikulitt, gips og vann. Blandingen ble hellet i sylinderformede glasskrukker og det ble laget et lokk av aluminiumsfolie og poretape. Beholderne ble sterilisert i en trykkoker. Etter avkjøling ble substratet inokulert med en flytende kultur i en sprøyte. Koloniseringen foregikk med glasset liggende for å opprettholde jevn fuktighet i glasskrukken. Substratet ble deretter gjennomvåtet med vann i en time. Til slutt ble beholderne satt til frukting med glasset liggende og med en lyskilde rettet mot åpningen. Sammenliknet med dyrkemetodene i litteraturen, var metoden i instruksjonsbrosjyren betydelig enklere. Det kan dermed hende at det ble produsert ny kunnskap i denne bacheloroppgaven.
dc.description.abstractThe problem to be addressed was to write an instruction manual that was supposed to describe how an Oyster mushroom could be grown in the simlest possible manner in private homes. The Oyster mushroom pleurotus pulmonarius was initially chosen as it is known to be easy to grow, have a pretty long shelf life and form mycelium with a pleasant and sweet characteristic oyster mushroom flavour. In the beginning of the project it was planned to grow the mushroom according to a conventional method. The mycelium was going to grow on agarmedium, then transferred to a glass jar with grains, that was eventually transferred to a tray for fruiting. Several attempts with p. pulmonarius resulted in contaminations. It was decided to grow pleurotus djamor instead because of the great colour and fast growth rate. A combination of mainly barley grains and/or sawdust were used in the following attempts. It resulted in defromed fruits and a too slow colonization rate. When the unconcentional PF-tek-method was applied, the colonization rate became satisfactory and small fruits with normal shape developed. A variation of this method was applied in the very last attempts and resultet in fully grown fruits. This method formed the basis for the instruction manual. The method in the instruction manual began with making a substrate of grinded brown rice, vermiculite, gypsum and water. The mixture was poured into cylindrical shaped glass jars and a lid of aluminum foil and pore tape was made. The jars were sterilized in a pressure cooker. After cooling down, the substrate was inoculated with a liquid culture in a syringe. The colonization happened with the jar lying on the side in order to maintain an even distribution of moisture. Then the substrate was soaked in water for one hour. Eventually the jars were placed sideways again for fruiting with a light source directed towards the opening of the jars. Compared to the methods in the litterature, this method was significantly easier. It could be so, that new knowledge was produced in this bachelor’s thesis.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEt forslag til dyrking av rosa østerssopp i private husholdninger
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record