Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaskins, Cecilia
dc.contributor.advisorHonoré-Livermore, Evelyn
dc.contributor.authorRovik, Runar Gården
dc.date.accessioned2021-09-24T18:25:43Z
dc.date.available2021-09-24T18:25:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85657666:16682379
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781796
dc.description.abstractNTNU Small Satellite Lab jobber på Hyper Spectral Imager for Oceanographic Applications-oppdraget. Oppdragets mål er å sende opp en CubeSat-satellitt for å bidra til oseanografiske oppdrag. Som del av oppdraget har bruken av modellbasert systemingeniørvitenskap blitt undersøkt for å finne ut hvorvidt det kan bidra designutvikling og i å forbedre avgjørelser knyttet til design og kommunikasjon i prosjektet. Open-Source-programvaren Capella brukes til å implementere en modell av eksisterende kode for å demonstrere mulighetene til å jobbe seg bakover fra eksisterende prosjekt-data for å implementere en modell. Et litteraturstudium gjennomføres for å undersøke forskning på modellbasert systemingeniørvitenskap, og det vil bli brukt til å undersøke påvirkningen det har på kommunikasjon på tvers av fag. Til slutt vil en passende programvare bli valgt for bruk i kommende Hyper Spectral Imager for Oceanographic Applications-oppdrag, ved hjelp av en handelsstudie og den analytiske hierarki-metoden.
dc.description.abstractNTNU Small Satellite Lab is supporting the Hyper Spectral Imager for Oceanographic Applications mission. The goal of the mission is to launch a CubeSat satellite to support oceanographic applications. As part of the mission, the use of Model Based Systems Engineering is investigated to find how it can support design development and improve design decisions and communications in the project. The Open-Source software Capella will be used to implement a model of pre-existing code to demonstrate the possibilities of reverse engineering existing project data. A literature study is performed to investigate the research on Model Based Systems Engineering, and it will be used to investigate the effect it has on transdisciplinary communications. Finally, a suitable software will be chosen for use in coming Hyper Spectral Imager for Oceanographic Applications missions using a trade-off study and the Analytic Hierarchy Process.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUsing Model Based Systems Engineering to Improve Design Decisions and Communications in Student CubeSat Projects
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel