Show simple item record

dc.contributor.advisorFjellvær, Hilde
dc.contributor.authorNygård, Torhild
dc.contributor.authorBakkene, Rebekka Ch. A.
dc.date.accessioned2021-09-22T16:04:11Z
dc.date.available2021-09-22T16:04:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82753627:84358980
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780494
dc.description.abstractI mars 2020 bestemte regjeringen at Norge skulle stenges ned grunnet Covid-19 viruset. For å belyse pandemiens påvirkning hos SMBer, har vi studert kulturbransjen i Trondheim og omegn. Som følge av nedstengingen, har dette vært en av de bransjene som har vært hardest rammet. Vi har utarbeidet følgende problemstilling: “Hva karakteriserer SMBer i kulturbransjen, og hvordan påvirker dette mulighetene deres for å håndtere en krise?” Vi har gjennomført en kvalitativ oppgave med individuelle semistrukturerte intervjuer. Dette for å studere hvilke faktorer som gjør SMBer i kulturbransjen utholdende og konkurransedyktig under krise. Studiet er utført under Covid-19 pandemien, og kan være sneversynt grunnet en overveldende situasjon hos respondentene. Vi har drøftet problemstillingen i lys av to teoretiske perspektiver; dynamiske kapabiliteter og forretningsmodeller. Hensikten er å belyse om SMBer i kulturbransjen har noen særegne karakteristika som påvirker hvordan de praktiserer business. Funnene viser at det er ulike karakteristika hos aktørene i denne bransjen som skiller de ut fra andre i næringslivet. Disse egenskapene blir ansett som personlige dynamiske kapabiliteter, og bidrar til at aktørene i bransjen er bedre rustet til å håndtere pandemien. Disse opptrer som egenskaper som gir dem fortrinn i en krisesituasjon. I innføringsprosessen, finner vi også ut at aktørene er gjensidig avhengige av hverandre for å levere et fullverdig produkt. Samarbeid og nettverk er derfor kritiske faktorer for at virksomhetene i bransjen kan levere ønsket resultat til sine kunder. Det kommer videre frem at de har et stort fokus på omdømmet sitt da det har stor påvirkningskraft for både hvilke aktører de innhenter ressurser fra, samt etterspørselen fra kunder. Til slutt viser funn at de har noe manglende forståelse for styringssystemer; mer spesifikt forretningsmodeller. Likevel ser vi at aktørene er noe forretningsbevisste, da de fokuserer på flere elementer som inngår i en forretningsmodell for å opprettholde sin verdiskapning.
dc.description.abstractIn March 2020, the Norwegian government decided to shut down the country, due to the Covid- 19 virus. The cultural sector has been hit hard by the pandemic, and along with the challenging environment for small and medium sized enterprises (SME) this thesis seeks to explain the following research question. “What characteristics do SMEs in the cultural sector have, and what effect does this have on their ability to handle crises?” This thesis uses a qualitative method and we have done eight personal interviews with seven different businesses. The dissertation intends to address the characteristics of SMEs in the cultural sector and how they contribute to competitive advantage and value creation. This study was conducted during the Covid-19 pandemic, and may be narrow-minded due to an overwhelming situation. We have discussed the issue in the light of two theoretical perspectives; dynamic capabilities and business models. Based on the theoretical frameworks and the interviews, the thesis has found several characteristics that we consider personal dynamic capabilities. The personal dynamic capabilities have been found to lead to the development of organizational dynamic capabilities, and establishes companies competitive advantage and value creation. This initiates good standing in a crisis. We also find that the businesses are mutually dependent on each other to deliver a full-fledged product. Therefore, cooperation and an established network are critical factors in order to deliver desired results. Due to the importance of cooperation and network, reputation is very important to the SMEs in the cultural sector. This is due to their dependency on other businesses and their value proposition dependent on customers. Lastly, we find that SME in the cultural sector have greater business knowledge than generally thought, and a lack of business conceptual understanding. The overall impression is that the cultural sector acts on intuition and base their business on this.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNår ikke Covid-19 pandemien slår oss, kan ingen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record