Show simple item record

dc.contributor.advisorMidtbø, Terje
dc.contributor.authorVillanger, Hermann
dc.date.accessioned2021-09-20T16:14:31Z
dc.date.available2021-09-20T16:14:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55924330:21861922
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779408
dc.description.abstractNylige forbedringer innen Virtual Reality (VR) har økt interessen for og tilgjengeligheten av teknologien. Dette har gitt nye muligheter for å lage interaktive visualiseringer, og har ført til økt forsking på bruken av VR. Denne økte interessen har ikke ført til en tilsvarende økning i hvordan kart kan brukes sammen med VR, til tross for potensialet. Hensikten med denne oppgaven er å bidra til dette fagfeltet ved å anvende VR som plattform for å gjennomføre et eksperiment med animerte kart. Et testmiljø ble laget i VR, og et eksperiment ble designet for å sammenligne tre forskjellige temporale tegnforklaringer ved hjelp av data hentet fra forskjellige typer fenomener. Målet var å undersøke om hver temporale tegnforklaring og datatype interagerer på et eller annet vis for å gjøre animasjoner lettere å tolke. Covid-19 pandemien førte til en betydelig redusering av skalaen til eksperimentet, hvilket førte til at det kun var mulig å gjennomføre et piloteksperiment med to deltakere og et eksperiment i redusert skala med tre deltagere. Resultatene fra dette reduserte eksperimentet indikerer at kan være interaksjon mellom temporale tegnforklaringer og fenomenene datasett er hentet fra. Resultatene er lovende, men den reduserte skalaen av eksperimentet gjør det vanskelig å trekke endelige konklusjoner. Et fullskala eksperiment er derfor nødvendig for å undersøke dette emnet grundigere.
dc.description.abstractRecent improvements in Virtual Reality (VR) technology have led to increased interest in and availability of the technology. This have opened up new possibilities for creating interactive visualizations, and has led to increased research into the usage of VR. This increased interest has not led to a similar increase into research related to how maps can be used together with VR, despite the potential. This thesis aims at adding to this field of study by using VR as a platform for conducting an experiment around animated maps. A test environment was created in VR, and an experiment was designed to compare three different temporal legends using data drawn from different types of phenomena. The goal was to investigate whether each temporal legend and form of data interact in some way to produce animations that are easier to interpret. The Covid-19 pandemic significantly reduced the scale of the experiment, which meant that only a pilot experiment with two participants and a small scale experiment with three participants could be conducted. The results of the small scale experiment indicates that there might be interaction effects present between temporal legends and the phenomena data sets are drawn from. The results are promising, but the small scale of the experiment makes it difficult to draw definitive conclusions from them. A full scale experiment is therefore needed to properly investigate this topic.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleExploring temporal map animations in VR
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record