Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelseth, Eilif
dc.contributor.authorSchreiner, Kristine
dc.date.accessioned2021-09-20T16:12:00Z
dc.date.available2021-09-20T16:12:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57484576:35324568
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779392
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractNorsk bygg- og anleggsbransjen går i retning av økt fokus på samspill, og det er antatt at økt bruk av samspill kan øke produktiviteten med 20 %. Videre er det satt et ambisiøst mål i "Digital veikart" om en kostnadsreduksjon på 33 % og en 50 % raskere prosjektgjennomføring innen 2025 gjennom digitalisering. Etter initiativ fra Nye veier om økt grad av samspill prøves samspillsmodellen "Integrert prosjektleveranse" ut for første gang på norsk veiprosjekt. Gjennomføringsmodellen skal løse utfordringer med konflikter og tvister i bransjen og bidra til en mer effektiv prosjektgjennomføing. Ettersom modellen er ny i norsk bransje har oppgaven gjennom å studere pilotprosjektet sett på hvilken betydning implementeringen av gjennomføringsmodellen kan ha for rådgiver. Gjennom 7 semi-strukturerte intervjuer undersøker oppgaven "hvordan rådgivende aktør kan utnytte erfaringer og nyttegjøre gevinster ved implementering av IPL som ny gjennomføringsmodell i norske veiprosjekt" Oppgaven ser på hvordan IPL er implementert så langt, hvilke utfordringer som er erfart og hvilke gevinstmuligheter gjennomføringsmodellen introduserer, både direkte i prosjektet men også for den enkelte rådgiverbedrift. De kartlagte utfordringer ved implementeringen er hovedsakelig knyttet til manglende sømløse og integrerte digitale verktøy og prosesser, som igjen gjør det vanskelig å få optimalt samspill. Både teori og empiri underbygger viktigheten av tilstrekkelig kompetanse og en prosjektkultur hvor nytt tankesett og metodikk får godt fotfeste. De potensielle gevinstene plasseres i stor grad på bedriftsnivå og det er kartlagt gevinster som kompetanseløft, konkurransedyktighet, relasjonsbygging, innovasjon i arbeidsprosess og kompetanse og kultur for samspill integrert i hele bedriften. Oppgaven belyser hvordan en rådgivende bedrift kan oppnå en kontinuerlig forbedring i arbeidsprosesser og verktøy gjennom å fokusere på utfordringer og mulige gevinster og ta i bruk problemøsningsmetodikk som PDCA for å sikre kontinuerlig forbedring. Videre forskning kan inkludere å se på flere perspektiver enn rådgivende. Dette kan inkludere byggherre, entreprenør eller andre interessenter. Det vil også være interessant å studere erfaringer etter at prosjektet er ferdigstilt.
dc.description.abstractAs a reaction to the decrease in productivity in the Norwegian construction industry, there is an increasing focus on digital integrated processes and improved collaboration between the different parties in the industry. As better collaboration is suggested to increase productivity by 20 %, there is a need to ensure this in future projects. Nye Veier as a builder has initiated a trial of "Integrated Project Delivery" as the first on a Norwegian infrastructure project. Integrated Project Delivery (IPD) is a method developed to improve collaboration between the different parties in a project to achieve a more efficient and productive project delivery. In addition, more complex infrastructure projects requires a better interaction between the different parties and fields. As the construction industry seeks to improve their methods in order to increase productivity, a successful implementation of IPD could give the industry a lift. The thesis is based on a qualitative research method including a literature study, document study and 7 semi-structured interviews with people currently working on "E6 Kvål - Melhus". It investigates how consultancy firms can take advantage of the experiences and possible gains introduced by implementing IPD as a collaboration model in a Norwegian road project. The results shows several challenges mainly related to the lack of integrated digital tools and processes. This introduces challenges to achieve optimal collaboration. The potential gains are found to be increased experience and competence, innovation, improved network -and relations to collaboration partners and an competitive advantage in a market with increased focus on such collaboration models. The study empathizes with the importance of continuous improvement in tools and processes for the designer by using the problem-solving Deming wheel: PDCA. Further research may include several perspectives such as the builder or the contractor. Furthermore, the study can be repeated after the project is finished.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleØkt nytte av IPL som gjennomføringsmodell ved fokus på kontinuerlig forbedring Rådgivers perspektiv
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record