Show simple item record

dc.contributor.advisorHøidalen, Hans Kristian
dc.contributor.advisorTreider, Thomas
dc.contributor.authorSjøvold Aune, Erik
dc.date.accessioned2021-09-20T16:00:22Z
dc.date.available2021-09-20T16:00:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79786156:25713366
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779275
dc.description.abstractHøyspente distribusjonsnett med spolejording har tradisjonelt sett benyttet den stasjonære Wattmetriske algoritmen til å identifisere avgangen med jordfeil. Likevel har metoden vist seg å være utilstrekkelig, noe som har gitt motivasjon til forskere for å utvikle nye og bedre metoder. Som et resultat av forskningen har QU algoritmen, Directional algoritmen og CPS algoritmen blitt utviklet. Alle tre utnytter transiente verdier. Men med ny teknologi stilles det spørsmål til deres evner og pålitelighet. Og med ulike algoritmiske prosesser vil algoritmene påvirkes ulikt avhengig av systemet og hendelse. Når en jordfeil oppstår vil systemet tilvenne seg den nye situasjonen med å øke fasespenninger, noe som krever oppladning av avgangene. En sammenheng mellom nullsekvensspenning og den transiente ladningsprosessen i nullsekvensen har tillatt QU algoritmen å identifisere friske og feilbefengte avganger ut ifra deres linearitet. Til motsetning kan Directional algoritmen identifisere avgangene ut ifra dere flyt av energi i nullsekvensen, mens CPS algoritmen akkumulerer multifrekvente admittanser fra fundamentale og harmoniske komponenter for å oppnå identifiseringen. Med å generere kvantitative resultater fra numerisk simulering, samt gjennomgå induktive slutninger fra tendenser observert, har de forskjellige metodene vist ulikheter ettersom feilmostanden og karakteristikken til den feilbefengte avgangen varierer. Algoritmene har også vist ulikheter avhengig av kompenseringsgrad, andel kabler i nettet og feilfasen i et system som er utsatt for en høy feilmotstand. Valg av algoritme vil deretter påvirke hvor høy feilmotstand retningsbestemmelsen takler, om en feil retningsbestemmelse blir gjort og om de friske avgangene identifiseres. De nye algoritmene vil uansett kunne forbedre retningsbestemmelsen i er spolejordet nett, men ingen er suveren.
dc.description.abstractHigh voltage distribution systems with resonance grounding traditionally utilize the steady-state Wattmetric algorithm to identify the faulty feeder during single-line-to-ground faults. However, the traditional algorithm might fail to identify the faulty feeder with high impedance faults. With increasing utilization of cable infrastructure, thus increasing the need for resonance grounding, researchers strive to enhance protection. This has led to the QU algorithm, the Directional algorithm, and the CPS algorithm. All utilize transient quantities. But alongside new technologies, the question of efficiency and reliability is raised. When a single-line-to-ground fault occurs, phase voltages are forced to increase and feeders charge accordingly. By examining the correlation between the zero-sequence voltage and the transient feeder charging process in the zero sequence, the QU algorithm may identify healthy and faulty feeders by their linearity. In contrast, the Directional algorithm evaluates the zero sequence energy flow and the CPS algorithm accumulates multi-frequency admittances obtained by fundamental and harmonic quantities to identify the feeders. Obtaining quantitative results using numerical simulations and making inductive reasoning by tendencies observed, these dissimilar feeder selection techniques have shown dissimilar tendencies with the variance of fault impedance and feeder characteristics. The feeder selection also differs depending on the over-compensation, cable penetration, and faulty phase, in a system subjected to a high-impedance fault. In fact, with the choice of algorithm, sensitivity differs, misoperation could be avoided, and healthy feeder selections achieved. Regardless, the new algorithms might advance the feeder selection in resonance grounded systems, but none of the new algorithms is superior in its entirety.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleFeeder selection algorithms for high-impedance faults in resonance grounded distribution systems
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record