Show simple item record

dc.contributor.advisorSvensson, Peter
dc.contributor.authorEllingsen, Olav Lid
dc.date.accessioned2021-09-15T17:07:33Z
dc.date.available2021-09-15T17:07:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:73535019:46090162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778167
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven har studert refleksjonene fra endelige glatte og ru spredningsobjekter, som et forsøk på å forstå bedre hvordan denne kombinasjonen kan håndteres. Dette ble gjort gjennom akustiske målinger i et ekkofritt kammer ved NTNU. Impulsresponsene fra to like store konvekse polyedre ble målt og sammenlignet i det kammeret. To like store steiner med henholdsvis glatte og ru overflater ble valgt som de studerte gjenstandene. En hypotese var at endelige, ru objekter kan modelleres som glatte, endelige gjenstander for deler av det interessante frekvensområdet. Steinen med glatt overflate ble også sammenlignet med en digital simulering av samme glatte overflategeometri ved hjelp av en verktøykasse i MATLAB som bruker geometrisk akustikk. Resultatene viste at steinen med ru overflate hadde lignende impulsresponser som steien med glatt overflate for noen gitte frekvensbånd.
dc.description.abstractThis thesis has studied the reflections from finite smooth and rough scattering objects, as an attempt to understand better how this combination can be handled. This was done through acoustical measurements done in an anechoic chamber at NTNU. The impulse responses from two same-sized convex polyhedra was measured and compared in the anechoic chamber. Two same-sized rocks with respectively smooth and rough surfaces were chosen as the studied objects. A hypothesis was that finite rough objects might be modeled as smooth finite objects for a part of the interesting frequency range. The rock with the smooth surface was also be compared to a digital simulation of the same smooth-surfaced geometry using a geometrical acoustics edge diffraction toolbox in MATLAB. The results showed that the rough-surfaced rock had similar impulse responses as a smooth-surfaced rock for some frequencies.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA comparison of specular and diffuse reflections from convex polyhedra
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record