Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMeisingseth, Stein
dc.contributor.advisorLindgren, Sunniva
dc.contributor.advisorHægeland, Aslak
dc.contributor.advisorRovers, Rutger
dc.contributor.authorMartinsen, Markus
dc.contributor.authorNielsen, Peder
dc.date.accessioned2021-09-15T16:38:39Z
dc.date.available2021-09-15T16:38:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83582771:83584595
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778024
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med TietoEVRY i Trondheim. I en verden som stadig blir mer digitalisert, så er cybersikkerhet viktigere enn noen gang for å hindre tap av data og cyberkriminalitet. På bakgrunn av dette har vi i dette prosjektet opprettet den fiktive bedriften NIMA. De benytter seg av skyplattformen Azure daglig, og ønsker å utnytte mulighetene Azure tilbyr for å styrke sikkerhetsstillingen til dataene sine. Denne oppgaven tar for seg relevante sikkerhetshendelser og trusler, og hvordan vi kan detektere og håndtere disse med Azure sitt innebygde verktøy Sentinel ved bruk av automasjon og varsling. Videre viser oppgaven hvordan hendelsene kan forebygges med policyer, Azure Security Center og andre tiltak. Oppgavens helhet består av forstudie, løsningsdesign, oppsett, datakilder, detektering og håndtering av hendelser og sluttrapport.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is written in cooperation with TietoEVRY in Trondheim. In an increasingly digital world, cybersecurity is more important than ever to prevent data loss and cybercrime. Because of this, the fictional company NIMA has been established. NIMA uses the Azure cloud platform daily and wants to take advantage of the opportunities it offers to strengthen their security posture. This thesis addresses relevant security incidents and threats, and how it is possible to detect and respond to them with Azure built-in tool Sentinel by using automation and alerting. Additionally, the thesis shows how the incidents can be obstructed with policies, Azure Security Center, and other measures. The complete thesis consists of a feasibility study, solution design, setup guide, data connectors, detection and responding to incidents and eventually a concluding report.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDetektere og håndtere sikkerhetshendelser i Azure ved bruk av varsling og automasjon i Sentinel
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel