Show simple item record

dc.contributor.advisorGeorge, Sony
dc.contributor.advisorDeborah, Hilda
dc.contributor.authorSøvik, Emma Sofie
dc.contributor.authorTrøan, Jesper
dc.contributor.authorTveiten, Kristian
dc.contributor.authorTuv, Nils Olav
dc.date.accessioned2021-09-15T16:37:21Z
dc.date.available2021-09-15T16:37:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257183:82670351
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777983
dc.description.abstractTeknologi er i konstant endring, og det er viktig for selskapene å holde seg oppdatert på disse endringene for å rykke videre i bransjen. Spesielt moderne programvare forbedres raskt, og det er viktig å oppgradere gammel programvare for å følge nye standarder og trender for å unngå å være utdatert. På grunn av dette bestemte en gruppe fra den globale bedriften Benteler at det var på tide å oppgradere deres excelbaserte planleggingsverktøy, og ønsket at vi skulle være innovative og lage en ny programvare for å erstatte den. Løsningen er en web applikasjon som dekker alle steg i Benteler's planleggingsprosesser. Frontend koden er implementent med det populære JavaScript rammeverket React, og Backend API'et er utviklet i Java med hjelp av Spring Boot biblioteket. Vårt fokus var å lage et brukervennlig verktøy som kunne hjelpe Benteler rasjonalisere planleggingsprosessen deres, og for å gjøre dette fulgte vi dagens programvare trender, i tillegg til å finne innovative løsninger for å løse spesifikke problemer. Utviklingsmodellen Scrum ble brukt til å administrere prosjektet effektivt, og teamet fikk nyttig erfaring med full stack utvikling. Videre fikk teamet erfaring innen programmering, sikkerhet, testing og distribusjon, som til slutt resulterte i en komplett Extrusion Planner web applikasjon.
dc.description.abstractTechnology is in constant change and it is important for businesses to keep up with these changes to advance in the industry. Modern software in particular is rapidly improving, and upgrading old software to follow new standards and trends is key to avoid being outdated. On account of this, a group from the global enterprise Benteler decided it was time to upgrade their excel based planning tool and wanted us to be innovative and create a new software to replace it. The solution is a web application that covers every step in Benteler’s planning process. The frontend code is implemented with the popular JavaScript framework React, and the backend API is written in Java with the help of the Spring Boot library. Our focus was to create a user-friendly tool that could help Benteler streamline their planning process, and to do this we followed today’s software trends as well as finding innovative solutions to solve certain problems. The development model Scrum was used to manage the project effectively, and the team got useful experience in full stack development. Furthermore the team acquired experience within programming, security, testing and deployment, which in the end resulted in a complete Extrusion Planner web application.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleExtrusion Planner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record