Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelsvold, Rune
dc.contributor.authorHansen, June Veronica Einarsen
dc.contributor.authorHjelle, Sindre Opskar
dc.contributor.authorNæsvold, Leif Torbjørn
dc.date.accessioned2021-09-15T16:35:05Z
dc.date.available2021-09-15T16:35:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257850:82716357
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777968
dc.description.abstractTeknologi åpner muligheter for automatisering av arbeidsprosesser som tidligere har vært manuelle, noe som kan være med på å effektivisere bedrifter. I denne oppgaven har vi utviklet en fullverdig web-applikasjon for internutleie av Communicates feriesteder. Applikasjonen automatiserer en rekke arbeidsoppgaver knyttet til administrasjon av utleien. For eksempel gjøres tildeling av bookinger automatisk basert på oppdragsgivers interne regelverk, og det er satt opp diverse automatiske varslinger til både brukere og administratorer via epost. Applikasjonen gir en god brukeropplevelse, som er kvalitetssikret gjennom brukertesting. Vi har hovedsaklig benyttet Kanban som utviklingsmetodikk, med elementer fra andre smidige metoder. Angular benyttes i frontend, .NET i backend, og en rekke relevante Azure-tjenester som en del av produksjonssettingen. Gjennom prosjektet har gruppen hatt fokus på å levere et produkt av høy kvalitet som oppfyller oppdragsgivers krav og ønsker.
dc.description.abstractTechnology opens the possibility of automating workflows that have previously been manual, which can help streamline companies. In this project we have developed a full-fledged web application for internal rental of Communicate’s cabins and apartments. The application automates tasks related to administrating the rental. As an example, allocations of bookings is done automatically based on the client’s internal regulations, and it sends various automatic email alerts to both users and system administrators. The application gives a good user experience, quality assured through user testing. We have mainly used Kanban as our development methodology, with elements from other agile methodologies. Angular is used for the frontend, .NET for the backend, and a number of relevant Azure services as part of deployment. Throughout the project the group has focused on delivering a high quality product that fulfills the client’s requirements and wishes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInternutleie - Communicate
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record