Show simple item record

dc.contributor.advisorNguyen, Hai Thanh
dc.contributor.authorGrønseth, Lavrans
dc.contributor.authorVaagen, Kjetil
dc.date.accessioned2021-09-15T16:01:47Z
dc.date.available2021-09-15T16:01:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57393545:25639806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777494
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractVi presenterer konsensusprotokollen Proof-of-Reputation som tillater et globalt uforanderlig omdømme-system mellom desentraliserte applikasjoner. Protokollen tar i bruk blokkjedeteknologi og peer-to-peer-nettverking for å tilby en distribuert beskrivelse av tilstand som enhver deltaker kan dele og være enig i. Vi har bygd inn i denne protokollen et mål på brukerbidrag ved å holde styr på og ta i bruk hvor sammenkoblet brukere er og hvor store transaksjonsbeløp brukere har. Dette målet har fungert som basisen for sikkerheten til protokollen. Vi har implementert en prototype av protokollen basert på Ethereum-prosjektet og har produsert eksperimentelle resultater som viser at protokollen kan passe for bruk i transaksjonsbaserte applikasjoner. Videre har vi utviklet en parkeringsapplikasjon som bevis på konseptet for å vise hvordan omdømmemålet kan utnyttes av både applikasjonene og deres brukere.
dc.description.abstractWe present the Proof-of-Reputation consensus protocol to allow for a global immutable reputation system amongst decentralized applications. The protocol utilize blockchain technology and peer-to-peer networking to provide a distributed ledger of state that every participant share and agree upon. We have incorporated into the protocol a measure of user contribution by keeping track of and utilizing the connectedness and transaction amounts of users. This measure has served as the basis for the protocol security. We have implemented a prototype of our protocol based on the Ethereum project and have experimental results showing it can be a good fit for transaction-based applications. Furthermore, we developed a parking application as a proof of concept showing how one might use reputation to benefit both the application and it's users.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleProof-of-Reputation Protocol and Incentive Mechanisms in Decentralized Applications
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record