Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTrønnes, Haakon
dc.contributor.authorEkman, Marius Hallin
dc.contributor.authorEikeseth, Oskar
dc.date.accessioned2021-09-14T17:13:07Z
dc.date.available2021-09-14T17:13:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81689313:82837975
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777091
dc.description.abstractVed bruk av Yahoo! Finance har vi hentet paneldata fra 371 teknologifirma oppført ved NASDAQ Composite Index, der vi studerer effekten som fire uavhengige variabler har på andelen aksjer som blir shortet. De fire uavhengige variablene vi valgte å studere er volum, markedsverdi, andelen aksjer holdt av eiere, og andelen aksjer holdt av institusjoner, og vi valgte å bruke short-raten som variabelen for å representere mengden aksjer shortet. En høy short-rate kan gjøre firmaer sårbare for short-klemmer, slik som hendelsen med GameStop i begynnelsen av 2021. Fra analysedelen finner vi en signifikant effekt på short-raten fra andelen aksjer holdt av eiere og andelen aksjer holdt av institusjoner. Vi finner også at volum og markedsverdien har en mer usikker effekt. Disse resultatene bruker vi til å drøfte GameStop-hendelsen, og for å se om det finnes en måte å forutsi, eller til og med unngå, short-klemmer på.
dc.description.abstractBy using Yahoo! Finance panel data of 371 technology firms listed at NASDAQ Composite Index, we are researching the effect of four independent variables on the shares. The four independent variables we chose are volume, market cap, shares held by insiders and shares held by institutions, and we chose to use short ratio as the variable for the share of shorted stocks. A high short ratio can make firms vulnerable for Short Squeeze incidents, like the incident with the GameStop stock in the beginning of 2021. From our analysis, we find a significant effect of the percentage of shares held by insiders and the percentage of shares held by institutions on short ratio. Volume and market cap have a more questionable effect. We use these results to discuss the GameStop incident and to see if there is a way to predict, or even avoid short squeezes to happen.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleShorting in the technology sector of the Stock Market
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel