Show simple item record

dc.contributor.advisorOle Andreas Alsos
dc.contributor.advisorEkaterina Prasolova-Førland
dc.contributor.authorKasper Rise
dc.date.accessioned2021-09-14T16:50:56Z
dc.date.available2021-09-14T16:50:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:52603572:21014959
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776817
dc.descriptionFull text available on 2023-06-18
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker mulige designmetoder og praksiser som kan brukes når man designer for gestbasert interaksjon. Metoder som research through design, literature review, design exploration, usability testing og contextual evaluation blir vurdert, sammen med et double diamond rammeverk kombinert med iterativ designprosess. Tre gester med tilsvarende visualiseringer ble designet for robotikkdomenet. Tre brukbarhetstester ble gjennomført, hvor den ene vurderte verdien av gestvisualisering, og de to sistnevnte fokuserte på generell brukbarhet og testoppsett i virtuelle miljøer. Den første testen hevder at en gestvisualisering virkelig er nyttig for brukeren å forstå interaksjonen. De to sistnevnte testene ble utført i et virtuelt miljø laget i Unity for Oculus Quest. Testene viste klare fordeler ved å gjennomføre brukbarhetstester i virtuelle miljøer og flere retningslinjer ble etablert for fremtidig utvikling av virtuelle testmiljøer.
dc.description.abstractThis thesis explores possible design methodologies and practices to be used when designing for gesture-based interaction. Following a double diamond framework combined with iterative design process, methodologies as research through design, literature review, design exploration, usability testing and contextual evaluation will be assessed. Three gestures with corresponding visualizations were designed for the domain of robotics. Three usability tests were conducted, one assessing the value of a gesture visualization, and the latter two focusing on general usability and test setup in virtual environments. The first test asserts that a gesture visualization is indeed helpful for the user to understand the interaction. The two latter tests were conducted in a virtual environment made in Unity for Oculus Quest. The tests showed clear benefits of conducting usability tests in virtual environments and several guidelines where established for future development of virtual test environments.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDesigning for Gesture-Based Interaction
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record