Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKleiven, Tommy
dc.contributor.advisorMonsen, Per
dc.contributor.authorPiard, Léa
dc.date.accessioned2021-09-14T16:02:55Z
dc.date.available2021-09-14T16:02:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85025858:47035400
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776574
dc.description.abstractI dagens samfunn står konstruksjonsektor for majoriteten av drivhusgassutslipp, hvorav endring i retning av en mer bærekraftig konstruksjonsprosess er essensiell. Små skritt er gjort i riktig retning innen arkitekturfeltet, men det er fortsatt en lang vei å gå. Hele 40% av verdens CO2-utslipp stammer fra byggsektoren, hvor uvettig materialbruk er en hovedfaktor. De siste årene har endringer har vært å se innad sektoren, men det er ikke til å stikke under en stol at enkelte bygg er konstruert uten bærekraft i fokus. Utendørs idrettsanlegg er eksempler på slike bygg, og dette har motivert til følgende masteroppgave. Utfordringer knyttet til bærekraft er tilstede under både konstruksjonsprosessen og drift etter ferdigstillelse. Behovet for en miljøvennlig vinkling er desto større når anlegget er i hyppig bruk, samt har en sterk tilknytning til naturlige omgivelse som innebærer floristikk og faunistikk. I denne oppgaven er det utviklet en omorganisering av idrettsanlegget Granåsen, i Trondheim, hvor omgivelser og bærekraft har stått i fokus. A large-scale assembly reconfigures the means of transport of users and their use of the site (I don’t understand). Attraktive løsninger, tilgjengelighet og en forbedret brukeropplevelse av arenaen er essensielt for en vellykket overgang av slikt et populært utendørs idrettsanlegg.
dc.description.abstractIn today’s world where the construction sector represents the major part of the greenhouse-effect gas on our planet, it is more than urgent to accelerate the movement towards a better sustainable transition. Progress having already been made in the architectural field, they remind a minority compared to the extent of the task to be solved. It is true that, 40% of the CO2 emissions released in the world come from the building sector, while many of the materials used are not renewable or even sold out. Changes have started in the field of construction since few years now, but some types of architecture are more neglected than others in this development, in particular outdoor sports architecture. Indeed, sports complexes have not yet rethought from a more sustainable angle, although they are often imposing buildings and the challenge is only the more interesting to take up. Today, challenges are not only in the process for constructing buildings but also in the way in which they are used. It is even more positive to take up new environmental issues when user demand is strong and the project is in total connection with the natural environment. In this project is developed a reorganization of the sports site of Granåsen, in Trondheim, in the most suitable way for the environment. A large-scale assembly reconfigures the means of transport of users and their use of the site. Attraction, access and an enriched experience of the place are the sought key to a successful environmental transition, in a reputed outside sport center.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSUSTAINABILITY IN OUTDOORS SPORT ARCHITECTURE, Granåsen Ski Center, a cultivating transformation
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel