Show simple item record

dc.contributor.advisorDyrendal, Asbjørn.
dc.contributor.authorHøgenhaug, Scott René.
dc.date.accessioned2021-09-14T16:00:38Z
dc.date.available2021-09-14T16:00:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76835633:8550224
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776555
dc.description.abstractDenne oppgaven analyserer bruken av religion i den originale Halo trilogien. Via en documentary style metode har forskjellige religiøse elementer blitt plukket ut og analysert. Metodologien som er brukt I analysen er en kombinasjon av forskjellige metodikker fra feltet religionsvitenskap. Jeg har tatt utgangspunkt i den tankegangen at jeg er ment å være en ny spiller som bare bruke den informasjonen som var gitt til spillerne på den tiden spillene ble utgitt. Jeg forklarer hvordan videospill har fått sin plass i vår kultur gjennom spredningen av teknologi og globalisering. Ved å gi et kort innblikk inn i verdenen til videospill, etablerer jeg hvor banebrytende den originale trilogien var og hvorfor den fortjener å bli studert i en verden av spillere. Gjennom analyse av religiøse elementer av de tre første Halo spillene, kommer jeg fram til noen mulige forklaringer som kan beskrive inspirasjonen til objektet. Etter den første analysen åpner jeg portene for all informasjon fra Halo for å teste om mine funn er korrekte eller om de trenger å bli reformulert. Jeg finner at de fleste av hypotesene mine er korrekte, spesielt funnene om styringsmåten og lederskapet i The Covenant. Noen menneskelige elementer måtte utdypes. Og The Forerunners har blitt utgitt så mye informasjon om at de har mistet sin mystiske status.
dc.description.abstractThis thesis analyses the use of religion in the original Halo trilogy. Through a documentary style method various religious element have been plucked out and analysed. The methodology used for analysation is a combination of different methods within the field of science of religion. I have done this with the mindset that I am supposed to be a new player and only use the information given to players at the time of the games release. I describe how video games have gotten to their position within our culture with the spread of technology and globalisation. By giving a brief look into the world of video games I establish how ground-breaking the original trilogy was and why it deserves to be studied in a world of gamers. Through the analysing of the religious element of the first Three Halo games I come up with some possible theories which can describe the origin of the subject. After the first analysation I open the flood gate for all the information from Halo so test if my finding is correct or need to be reformulated. I find out that most of my predictions are correct, especially my findings about government and leadership of The Covenant. Some of the human elements needed to be elaborated. And the Forerunners have been given so much information that they have lost their mystery status.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleReligion og Videospill: En analyse av religionsbruken i den originale Halo trilogien
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record