Show simple item record

dc.contributor.advisorLaumann, Karin
dc.contributor.advisorMoe, Nils Brede
dc.contributor.advisorStray, Viktoria
dc.contributor.authorTkalich, Anastasiia
dc.date.accessioned2021-09-13T16:17:46Z
dc.date.available2021-09-13T16:17:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55449360:9732562
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776027
dc.description.abstractSmidig coaching har nylig blitt innført for å støtte suksessfull anvendelse og bruk av smidige metoder i programvareutvikling. Imidlertid jobber smidige coacher med problemstillinger som også hører til arbeidspsykologi, blant annet teamkommunikasjon, arbeidsmiljø og ledelse. Formålet med denne studien er å beskrive hvordan smidig coaching er praktisert i Norge og USA. Femten kvalitative intervju med nåværende smidige coacher ble analysert gjennom en induktiv tematisk analyse, noe som resulterte i tre temaer: teamarbeid, forretningsagilitet og bedre produkter. Den tematiske strukturen er sammenlignet på tvers av landene. Oppgaven tar utgangspunktet i organisasjonspsykologisk litteratur for å drøfte hvilken rolle smidige coacher spiller i teamarbeid, organisasjonskultur og ledelse. Det er foreslått at smidig coaching kan forbedre teamarbeid gjennom å fremme teams interne koordineringsmekanismer. Det viser seg også at smidig coaching transformerer organisasjonskultur i tråd med prinsippene i smidig programvareutvikling. I tillegg, forsøker smidige coacher å støtte transformasjonsledelse, noe som kan være en god basis for smidig metodikk. Sammenligning av praksisene på tvers av landene tyder på at norske smidige coacher fokuserer mer på arbeidsmiljø enn deres amerikanske kollegaer, og at de samtidig bruker mindre tid på å trene ledere og kunder. Organisasjoner som ønsker å lykkes i å anvende og bruke smidig metodikk, anbefales å gi de smidige coachene tilstrekkelig påvirkning på konteksten rundt team. Norske smidige coacher kan dra nytte av å øke oppmerksomheten mot ledere og kunder.
dc.description.abstractAgile coaching is a recently-emerged activity that is meant to promote successful implementation and use of agile methods of software development. However, agile coaches address issues that also lie within the field of organisational psychology, such as interaction in teams, organisational environment and leadership. The purpose of this study is to describe how agile coaching is practiced in Norway and the USA. Fifteen qualitative interviews with current agile coaches were analysed through an inductive thematic analysis and three overarching themes were identified: teamwork, enterprise agility and better products. The resulting thematic structure is compared across the informants from Norway and the USA. The thesis applies organisational psychology literature to discuss what role agile coaches play in teamwork, organisational culture and leadership in their organisations. It is suggested that agile coaching has the potential to improve teamwork by facilitating coordination mechanisms within teams. Moreover, it appears to transform organisational culture in line with agile principles. In addition, agile coaching seems to promote transformational leadership that is argued to be compatible with agile software development methods. The comparative analysis indicated that Norwegian agile coaches pay more attention to the quality of organisational environment than their American colleagues, while at the same time being less focused on coaching managers and customers. Companies who wish to successfully apply and use agile methods are recommended to give their agile coaches sufficient authority to influence context of the teams. Norwegian agile coaches are recommended to increase the amount of attention they pay to managers and business partners.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleAgile coaching in Norway and the USA: The role of the agile coach in teamwork, organisational culture and leadership
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record