Show simple item record

dc.contributor.advisorHatlen, Peter
dc.contributor.authorKorsan, Marianne Albertine Christoffersen
dc.date.accessioned2021-09-13T16:16:47Z
dc.date.available2021-09-13T16:16:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71800818:26443806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775971
dc.description.abstractBakgrunn Hovedformålet med denne artikkelen er å avdekke om individuell veiledning og klinisk supervisjon bidrar til økt trivsel og faglig progresjon hos leger i spesialisering. Material og metode Datainnsamlingen er basert på spørreskjema om LIS1-tjenesten i sykehus distribuert til LIS1-leger som har fullført turnus i spesialisthelsetjenesten ved et av sykehusene tilhørende Helse Midt i perioden mars 2019 til september 2020. Resultater Totalt kom det inn 112 svar (St.Olavs 32%, HNT 15%, HMR 53%). Det var en signifikant sammenheng mellom å ha deltatt i gruppeveiledning og faglig progresjon (P=<0,05). Det var også en signifikant sammenheng mellom oppstart av veiledning, antall veiledningsmøter, tilgang på supervisjon og trivsel (P<0,001). Vi fant også at hyppig veiledning fører til at flere LIS1-leger når sine læringsmål og forbedrer sine medisinskfaglige ferdigheter (P<0,05). Fortolkning Trivsel i LIS1-stillingen er assosiert med tidlig oppstart og hyppige veiledningsmøter. God tilgang på supervisjon øker også grad av trivsel. I tillegg styrker individuell veiledning og gruppeveiledning kliniske ferdigheter.
dc.description.abstractBackground So far there are few articles expressing how educational and clinical supervision effect the doctors in training in terms of well-being and professional development. This article is one of the first to survey the topic. Material and method Information is gathered from a questionnaire distributed to doctors in Helse Midt who finished their hospital year in the period from spring 2019 to autumn 2020. Results In total 112 doctors replied. There was a significant association between having attended group supervision and how well the doctor felt during his/her practice (P=0,05). There was also a significant association between the quantity and frequency of supervision and well-being (P<0,001). The study also concludes that supervision improves the doctors clinical and communicational skills (P<0,05) Interpretation Both well-being and skills training as a doctor in specialization is closely associated with the quantity and frequency of supervision.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBetydning av veiledning og supervisjon for trivsel og læring blant leger i spesialisering (LIS1)-leger i spesialisthelsetjenesten
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record