Show simple item record

dc.contributor.advisorAmundsen, Brage Høyem
dc.contributor.advisorLoennechen, Jan Pål
dc.contributor.authorGussiås, Ingelin.
dc.contributor.authorSkaaraas, Silje Lillegård.
dc.date.accessioned2021-09-13T16:15:35Z
dc.date.available2021-09-13T16:15:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60686860:16205237
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775924
dc.description.abstractBakgrunn: Atrieflimmer og atrieflutter er blant de vanligste hjerterytmeforstyrrelsene i befolkningen og kateterablasjon har i dag en sentral posisjon i behandlingen av disse rytmeforstyrrelsene. Ablasjonsbehandling er en kompleks prosedyre med risiko for alvorlige komplikasjoner. Langtidseffekten er vanskelig å forutsi, og mange får tilbakefall av sin arytmi. Denne studien har undersøkt om ablasjonsbehandlingen ved St. Olavs Hospital hadde en suksessrate og risiko for komplikasjoner på nivå med internasjonale resultater. Materiale og metode: Prosjektet er basert på en gjennomgang av journaler fra pasienter som gjennomgikk ablasjonsbehandling for atrieflimmer, venstresidig atrieflutter og/eller høyresidig atrieflutter i perioden 2016-2017. Det ble registrert komplikasjoner og EKG-dokumentert residiv som oppstod innen 12 mnd. etter ablasjon. Resultater Totalt ble det utført 801 ablasjoner. Risikoen for residiv var 11%, 45% og 28% for henholdsvis høyresidig atrieflutter, venstresidig atrieflutter og atrieflimmer. Studien viser en signifikant lavere risiko for residiv blant pasienter med paroksysmal atrieflimmer sammenlignet med persisterende type. Forekomsten av alvorlige komplikasjoner var 2,7% for høyresidige prosedyrer og 0-4,3% for de venstresidige prosedyrene. Det ble ikke registrert noen dødsfall relatert til selve prosedyrene. Fortolkning Ablasjoner utført ved St. Olavs Hospital hadde behandlingseffekt og komplikasjonshyppighet svarende til resultater fra internasjonale studier. Effekten var i stor grad avhengig av hvilken arytmi som forelå.
dc.description.abstractBackground: Atrial fibrillation and atrial flutter are amongst the most common arrhythmias in the general population, and catheter ablation has an important position in treatment of these arrhythmias. Ablation is a complicated procedure with risk of serious complications. The long-term effect is difficult to predict, and relapses are common. The aim of this study was to asess the success- and risk rate of treatment at St. Olavs Hospital and compare the results to international standards. Method: The study is based on a review of medical records of patients who underwent ablation treatment for atrial fibrillation, left-sided atrial flutter and/or right-sided atrial flutter during 2016 and 2017. Complications and ECG-documented recurrences that occurred within 12 months after ablation treatment were registered. Results: The total number of ablations was 801. The risk of recurrence was 11%, 45% and 28% for right-sided atrial flutters, left-sided atrial flutters and atrial fibrillations, respectively. The study found a significantly lower risk for recurrence among patients with paroxysmal atrial fibrillation compared to the persistent type. The occurrence rate of serious complications was 2,7% for right-sided procedures, while left-sided procedures had a rate of 0-4,3%. No deaths related to the procedures were observed. Conclusion: The treatment effect and complication rate of ablations performed at St. Olavs Hospital corresponded with results from international studies. The effect of treatment was largely dependent on the type of arrythmia.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleAblasjon av atrieflimmer og atrieflutter ved St. Olavs hospital 2016-2017 – et kvalitetssikringsprosjekt, utført som hovedoppgave for medisinstudenter ved FMH, NTNU
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record