Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJon Olav Hove
dc.contributor.authorJannicke Hesthol Løvik
dc.date.accessioned2021-09-13T16:11:52Z
dc.date.available2021-09-13T16:11:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80492741:36407813
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775826
dc.description.abstractDet å kunne delta vil si å ha mulighet for innflytelse og medvirke ved de kulturminner man selv ønsker. Dette er viktig for å skape interesse rundt kulturminner. Kulturarven angår alle, og deltakelse er grunnleggende for et demokratisk kulturminnevern. I Norge har vi mulighet å ta vare på de kulturminner vi ønsker, og det er av allmenn interesse å ta vare på de. Oppgaven tar opp spørsmål om hvordan deltakelse på lokalmuseet Løvikremma i Aukra kommune kan bidra med engasjement og mangfold. Oppgaven går nærmere inn på aktørene som deltar, og i hvilen grad man kan delta. Hvordan kan kollektiv identitet og minner bidra til engasjement i form av deltakelse, tilknytning og eierskap. Er denne deltakelsen mangfoldig? Hvem er Løvikremma for? Er dette en møteplass for alle? Hvem deltar og hvem deltar ikke?
dc.description.abstractParticipation means the possibility to influence and engage with and around cultural heritage. This is important to form interest within cultural heritage protection. Cultural heritage concerns everyone, and participation is basic for a democratic cultural heritage protection. We have the possibility to protect the heritage sites we want, and it is common interest to do so. This thesis brings up questions on how participation at the local museum Løvikremma in Aukra commune can contribute to engagement and diversity. The text looks closer into the different actors who participate, and how they can do so. How can collective identity and collective memories engage in engagement in form of participation, affiliation and ownership. Is this form of participation diverse? Who is Løvikremma for? Is this a Meating spot for everyone? Who participates and who does not?
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDeltakelse på Løvikremma Et blikk på hvordan deltakelse på lokalmuseum kan bidra til engasjement og mangfold
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel