Show simple item record

dc.contributor.advisorEtzold, Tobias
dc.contributor.authorHynne Østvang, Marie
dc.date.accessioned2021-09-13T16:09:21Z
dc.date.available2021-09-13T16:09:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80491188:23055590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775756
dc.description.abstractUSA var ansett som å være den ledende aktøren i internasjonal miljøpolitikk, i å redusere utslipp av drivhusgasser, fra rundt 1960-tallet til rundt 1990-tallet. På den tiden hang den Europeiske Union (EU) bak på alle internasjonale miljøavtaler. Denne politiske dynamikken endret seg rundt 1990-tallet. USA begynte å motsette seg alt samarbeid om klimabeskyttelse, og EU sto frem som den nye globale lederen. Denne oppgaven redegjør for teoretiske forklaringer for hvorfor det har vært et skifte mellom EU og USA som leder og «laggard» (ettersleper) når det kommer til internasjonal innsats for å redusere utslipp av drivhusgasser. Gjennom en kvalitativ komparativ analyse konkluderer oppgaven at R. Daniel Kelemen og David Vogel´s «regulatory politics approach» har den sterkeste forklaringskraften. Årsaken til det er at teorien legger vekt på hvordan innenrikspolitikk og et lands konkurranseposisjon påvirker en aktørs syn på klimabeskyttelse. I tillegg til det, vil oppgaven presentere nylige utviklinger i USA, slik som valget av president Joe Biden samt endringer i offentlig mening, og tanker omkring hvordan disse faktorene kan påvirke fremtidig innsats i miljøpolitikken.
dc.description.abstractThe United States (U.S.) was considered to be the leading actor in international environmental politics, in reducing greenhouse gas (GHG) emissions, from the late 1960s until around the 1990s. At that time, the European Union (EU) was lagging behind on all environmental agreements. In the 1990s, the political dynamics shifted when the U.S. started opposing international cooperation on climate protection, and the EU emerged as the new global leader. This thesis aims to lay out theoretical explanations to why there was a shift between the EU and the U.S. as leader and laggard with regards to international efforts to reduce GHG emissions. Through a qualitative comparative analysis, the thesis concludes that R. Daniel Kelemen and David Vogel´s regulatory politics approach provides the strongest explanatory power. Specifically, its emphasis on how domestic politics and a nation´s competitive position affects an actor’s view on climate protection. Lastly, the thesis reviews recent developments in the U.S., like the election of President Joe Biden and also changes in public opinion, and thoughts surrounding how these factors may influence future environmental efforts.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe shift between leader and laggard
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record