Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStebergløkken, Heidrun
dc.contributor.authorStavø, Tuva Olsen
dc.date.accessioned2021-09-13T16:07:01Z
dc.date.available2021-09-13T16:07:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79993908:36526576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775687
dc.description.abstractSpiraler er et av de vanligste motivene fra den skandinaviske bronsealderen. Denne oppgaven undersøker hvilken rolle spiralene hadde i bronsealderens billedverden, gjennom å se hvordan de opptrer i forskjellige kontekster. Selv om spiralmotiver opptrer ofte, er det gjort færre analyser av spiralornamentikken alene enn hva man finner med andre motiver fra perioden. Her gjøres det en komparativ studie av spiralornamentikken på Trundholmvognen, belteplaten fra Egtvedgraven og spiraler fra bergkunsten på Leirfall III for å se kontinuiteter og brudd i hvordan de opptrer. Tolkningen gjøres med semiotikk som et teoretisk utgangspunkt. Analysen viser at spiralene har hatt en viktig rolle i bronsealderens billedverden, men at de ikke alltid burde tolkes som solsymbol.
dc.description.abstractSpirals are one of the most common motifs from the Scandinavian Bronse Age. This paper investigates the role of spirals in the Bronse Age imagery, through looking at how they appear in different contexts. Compared to other motifs from the period, few analyses that focus on the spirals alone have been done, despite their frequent occurence. A comparative study of the spiral ornamentation on the Trundholm sun chariot, the belt plate from the Egtved grave and spirals from the rock art on Leirfall III is done to see how the spirals behave in different contexts. The analyses is done with a theoretical bakground in semiotics. The analyses shows that the spirals played an important role in the imagery of the Bronze Age, but that the interpretation of the spirals as representations of the sun, might not always be correct
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSpiralens rolle i skandinavisk bronsealder
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel