• Draktspenner og maktens geografi 

      Aas, Une Jensen (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven utforsker forholdene mellom de materielle og geografiske endringene som oppstår i draktspennematerialet fra folkevandringstid og merovingertid, dets tilknytning til elitens praksis, og hva disse endringene ...