• Dobbeltenking eller vaktbikkje? - En analyse av norske avisers omtale av Norges rolle Libya-krigen i 2011, og mulige motsetninger i nasjonale selvbilder og sikkerhetspolitikk. 

   Granhus, Nils Marius (Master thesis, 2020)
   I 2011 valgte Stoltenberg II regjeringen med støtte fra Stortinget, at Norge skulle delta med seks F-16 kampfly i en militærintervensjon i Libya. Intervensjonens folkerettslige grunnlag var FNs sikkerhetsråds resolusjon ...
  • Draktsmykkefunn som kilde til merovingertidens samfunn: En komparativ studie av koniske spenner og ryggknappspenner 

   Dahlstrøm, Hanna Helmersen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven er en komparativ studie av koniske spenner og ryggknappspenner fra Merovingertiden i Trøndelag. Den omhandler draktsmykkene som finnes i NTNU Vitenskapsmuseets digitale samlinger og deres funnfrekvens, ...
  • Draktspenner og maktens geografi 

   Aas, Une Jensen (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven utforsker forholdene mellom de materielle og geografiske endringene som oppstår i draktspennematerialet fra folkevandringstid og merovingertid, dets tilknytning til elitens praksis, og hva disse endringene ...
  • Dronningen som kulturbærer 

   Riisnæs, Nina Grieg (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne fordypningsoppgaven er europeiseringsprosessen, og hvordan dronningene har påvirket og blitt påvirket av denne. Fra midten av det 13. århundret sto det norske hoffet som en mottaker for en stor kulturell ...
  • East vs. West: The effect of populism on liberal democracy in the European Union 

   Nijmeijer, Mariët Anna (Bachelor thesis, 2021)
   Populistiske bevegelser har blitt et allestedsnærværende fenomen i Europa siden begynnelsen av det 21. århundre. Denne avhandlingen undersøker to populære populistiske ledere: Geert Wilders i Nederland og Viktor Orbán i ...
  • Economic Interests and Geopolitical Concerns: Nord Stream 2 challenging European Unity 

   Saga, Sigrid (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven vil fokusere på den pågående debatten om Nord Stream 2, som har skapt et skille i EU. Hensikten med denne oppgaven er å identifisere hvilke økonomiske interesser og geopolitiske bekymringer som er tilstede ...
  • Eidsvollsbygningen og historieformidling 

   Konow, Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Eidsvollsbygningen regnes som en av Norges viktigste bygninger. Det var her den norske grunnloven ble skrevet og undertegnet i 1814. Hendelsene som utspilte seg i denne bygningen regnes som starten på det moderne Norge. ...
  • Eivind Berggrav og kirkens motstandskamp under andre verdenskrig 

   Kvalø, Eivind Emil Haakerud (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Jeg har valgt å skrive om den kirkelige, sivile motstandsbevegelsen, der jeg har valgt å sette søkelys på Oslo-biskop Eivind Berggrav. Oppgaven starter med kirkens bakgrunn for å bygge opp for problemstillingen ...
  • En "stjålet" kulturarv? 

   Hiorthøy, Julia H. (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan mayasivilisasjonens kollaps og reorganisering har påvirket dagens eierskap og forvaltning av den materielle kulturarven. Til tross for at den forhistoriske mayasivilisasjonen omtales som ...
  • En analyse av fremstillingen av to kvinnlige herskere i senantikken 

   Castberg, Amalie Lizette Ahlman (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven tar for seg to kvinnelige herskere i Romerriket i sen-antikken, nærmere bestemt Zenobia av Palmyra og Theodora, Justinians kone, og hvordan disse kvinnene ble fremstilt i primærlitteraturen. Dette vil bli gjort ...
  • En arkeologisk analyse av skipsvrak fra andre verdenskrig 

   Aas, Line (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgavens formål er å analysere tre skipsvrak fra andre verdenskrig fra Norge og to internasjonale eksempler også fra andre verdenskrig, så fem eksempler totalt på tre kategorier. Teksten vil informere for å belyse om ...
  • En case-studie av hvordan migrasjonskrisen påvirket EUs sikkerhetspolitikk 

   Kukaraja, Veshalini (Bachelor thesis, 2021)
   Migrasjonskrisen fra 2015 tydeliggjorde flere mangler ved EUs sikkerhetspolitiske samarbeid. Dette var en krise som førte med flere utfordringer, og den sikkerhetspolitiske virkeligheten ble på bakgrunn av dette satt i ...
  • En del av en enhet - En undersøkelse av statlig styring av handel i Trondheim på 1700-tallet 

   Mørstad, Petter (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven er en historisk undersøkelse som omhandler statlig styring av handel i Trondheim tidlig på 1700-tallet. Teksten begynner med å presentere tematikken i oppgaven før den introduserer problemstillingen. ...
  • «En god og anstændig opvartning i alderdommen [...]» 

   Ekerhaugen, Vilde (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgava er en kvalitativ, lokalhistorisk undersøkelse av føderådsinstitusjonen i Vestre Gausdal (nåværende Gausdal kommune) i perioden 1890-1910. Føderådsinstitusjonen er kjent over hele Norge under forskjellige ...
  • En kildekritisk analyse av det fjerde korstog 

   Haavik, Espen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er en kildekritisk analyse som tar for seg to av de viktigste historikerne til det fjerde korstog. Disse er: Niketas Choniates og Geoffrey de Villehardouin. Oppgaven har som mål å diskutere to sentrale ...
  • En kommentar til Lucretius' De rerum natura 1.1-49 - Venus' rolle og fremstilling 

   Stokkevåg, Emil (Bachelor thesis, 2020)
   Lucretius skrev et stort læredikt kalt De rerum natura som skulle lede leseren til sunn fornuft og forkastelse av gudfryktighet. Samtidig åpnes diktet med en lovprising av Venus som en nærende og jordnær gudinne i vår ...
  • En levende kultur og vanskelig arv 

   Gaino, Sandra (Bachelor thesis, 2022)
   Museumsutstillinger om minoriteter kan ofte gå en av to veier, et skillepunkt mellom heder av kulturen eller fremheving av den vanskelige historien som minoriteten har opplevd. Jødisk kulturarv er preget av Holocaust og ...
  • En sammenligning av Roma og Karthagos militærvesen 

   Henriksen, Bård Andreas (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven sammenligner jeg Romas og Karthagos militærvesen under første og andre punerkrig i perioden 264-201 fvt. Jeg går gjennom hvordan de to statene strukturerte sine hærer, hvordan landene innsatt sine militære ...
  • En Voldelig Affære 

   Sikström, Fanny (Bachelor thesis, 2021)
   Bronsealderen i Norge er perioden som strekker seg fra 1700-500 f.Kr. Ved overgangen til denne perioden skjer det store omveltninger som får konsekvenser for utviklingen av samfunnet; økte handelsnettverk, produksjon, og ...
  • Endringer som påvirket kvinners liv fra 300-400- tallet 

   Huseby, Elin Hexeberg (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven blir det tatt opp tematisk hvilke endringer som påvirket spesielt kvinner i løpet av 300 og 400 tallet. Fra hvordan systemet for verger til kvinner endret seg, til hvordan det asketiske livet var. Hvem ...