• The Price of Plastic: Analyzing the actors that influenced the EU's Single-Use Plastic Directive, 2004-19 

   Cowan, Emily Christine (Master thesis, 2020)
   This thesis is a study of the actors which influenced [Directive (EU) 2019/914] better known as the single-use plastic ban. The study is focused on the governmental and non-governmental actors which ultimately influenced ...
  • The radical right populism in Germany and Portugal, a comparative study 

   Birk Sindre Hegstad (Bachelor thesis, 2021)
   Definisjonen av et radikalt høyre parti kan være utfordrende og vanskelig å definere. De siste årene har radikale høyre parti i Europa opplevd en økt popularitet. Tyskland og Portugal er ingen unntak og i denne oppgaven ...
  • The Sasanian Empire and the Göktürk Khaganate 550-630 A.D. The Influence of the Sogdians 

   Arntzen, Ina Elise (Bachelor thesis, 2020)
   Sasanideriket og det Göktürkiske Khaganatet 550-630 e.v.t. Innflytelsen til Sogderne Sasanideriket og det Göktürkiske khaganatet hadde et tubulent forhold mellom dannelsen av khaganatet i 552 e.v.t. til fallet på det ...
  • The shift between leader and laggard 

   Hynne Østvang, Marie (Bachelor thesis, 2021)
   USA var ansett som å være den ledende aktøren i internasjonal miljøpolitikk, i å redusere utslipp av drivhusgasser, fra rundt 1960-tallet til rundt 1990-tallet. På den tiden hang den Europeiske Union (EU) bak på alle ...
  • The U.S Reorientation and European Security 

   Reinholdtsen, Elise (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven tar jeg for meg USA pivot to Asia og hvordan deres nye strategi påvirker Europeisk forsvar og sikkerhetspolitikk. Det er flere faktorer som er med på å vise hvordan dette er et relativt komplekst spørsmål, ...
  • Tingvoll som religiøst knutepunkt i middelalderen - det religiøse landskapet fra ca. 950 til 1200 

   Røskar, Jan Helge (Bachelor thesis, 2020)
   Hvordan så det religiøse landskapet ut på Tingvoll mellom år 950-1200? På hvilken måte kan man si at Tingvoll var et religiøst- og administrativt knutepunkt for de åtte sørligste skipreidene i Nordmørefylket? Hovedspørsmålet ...
  • Transatlantisk Slavehandel og Kolonialisme: En undersøkelse av dens plass i norsk historie og det kollektive minnet. 

   Hervik, Anders (Bachelor thesis, 2021)
   Målet i denne oppgaven er å bygge en grunnleggende forståelse for norsk koloni- og slavehistorie, samt å undersøke hvilken plass denne delen av historien har i dagens kollektive minne og diskurs. Oppgaven starter med å ...
  • Transport and Reputation EU, Norway, and Logistical Operations in the Barents region 

   Caijun Zhao (Master thesis, 2021)
   This study aims to investigate how the EU exerts its influence in the Barents Region through cooperation with Norway in the cross-border transport sector. To achieve sustainable development in Norway’s northernmost territory, ...
  • Tribal Rights in the Past and Present: A Study of how Indigenous Groups and the Archaeological Process may impact each othe 

   Strømsem, Kenneth (Master thesis, 2020)
   Det Samiske Folket og Aboriginske Folket har begge vært utsatt for assimilering og undertrykkelser av vestlige nasjoner. Deres kultur, tradisjoner, spark og identitet har vært I fare for å bli utslettet av de Eurosentriske ...
  • Tukthuset som kulturminne - Fasadens idyll eller de innsattes historie? Hvordan bevare den vanskelige kulturarven til Tukthuset som minnested? 

   Jevanord, Tor Christian (Bachelor thesis, 2021)
   Fasadens idyll eller de innsattes historie? Første inntrykk av et kulturhistorisk bygg er som oftest fasaden. Man vurderer den arkitekturiske stilen, om den passer den inn i det kulturhistoriske miljøet og funksjonen til ...
  • Tunnsjøguden 

   Bergli, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
   Denne teksten handler hovedsakelig om hvordan man kan se etter samiske hellige områder ved hjelp av stedsnavn, arkeologi, skriftlige kilder og ikke minst de muntlige kildene som etter hvert har blitt skrevet ned etter de ...
  • Tynge og tjeneste - Brudd og kontinuitet i de norske domkapitlenes funksjoner i reformasjonsårhundret. 

   Solheim, Sigrid (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven undersøker de norske domkapitlenes plikter og oppgaver fra 1537 til omkring 1600. Formålet med oppgaven er å se på hvor det er mulig å se kontinuitet fra de før-reformatoriske kapitlene, og hvor vi ser ...
  • Tyrkias tiltredelse til EU 

   Kjønniksen, Charlotte (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg valgt å se på Tyrkias forhold til EU. Og forskningsspørsmålene ble som følger: Hvilke handlingsalternativer har EU i denne situasjonen med Tyrkia, hva er de mulige utfallene basert på dette? Er det ...
  • Tyskerjentene - Et liv midt imellom 

   Bergane, Kristoffer (Bachelor thesis, 2020)
   ‘Tyskerjentene – Et liv midt imellom’ tar for seg hvordan kontakten oppstod mellom norske kvinner og tyske soldater, og hvordan veien til ekteskap kunne være for flere tusen par. Under okkupasjonen kunne tyskerjentene møte ...
  • Ungdomskultur og film på 1950-tallet 

   Thaulow, Christine (Bachelor thesis, 2021)
   På 1950-tallet var ungdom og ungdomskultur en kime til bekymring blant voksengenerasjonen. Samfunnet var på mange måter endret, og opplevelsen av hva det var å være ung, forandret seg i takt med fremveksten av forbrukersamfunnet. ...
  • United through Diversity? 

   Sjøvoll, August (Bachelor thesis, 2021)
   This paper discusses the EU LPP in context of Brexit. Recent years of the EU have been deeply impacted by Brexit, and both the public and researchers are analysing the outcome to obtain a better understanding of which ...
  • University-based participation in the European Research Council (ERC) 

   Stokkaune, Camilla Solli (Master thesis, 2021)
   This thesis is a comparative study on university-based participation in the European Research Council (ERC). Through both qualitative and quantitative analysis of a questionnaire distributed to European universities in ...
  • Utformingen og utviklingen av britisk utenrikspolitikk ovenfor det Nære Østen mellom 1920 -1923 

   Johannessen, Vilde Herjaune (Bachelor thesis, 2021)
   Denne analysen vil belyse britisk utenrikspolitikk rettet mot det Nære Østen i de påfølgende årene etter første verdenskrig, dette rettet mot oppdelingen av det Osmanske riket samt etablering av republikken Tyrkia. I ...
  • Utviklingen av Skandinavismen 

   Aasheim, Fredrik. (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag: I denne oppgaven skal vi ta for oss utviklingen av skandinavismen i Norden fra start til slutt. Problemstillingen i oppgaven er om skandinavismen var en viktig drivkraft for Skandinavia, og var det lik utvikling ...
  • Vegarbeid som kulturmiljøprosjekt 

   Pålsrud, Torgil Hårstad (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg sammenhengen mellom valg av formidlingsløsninger og tilrettelegging, og strategiene vern gjennom bruk og lokal verdiskaping. For å se på dette er tre kulturmiljøprosjekter brukt som caser: ...