Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNils Olsson
dc.contributor.authorAndersson, Eva
dc.date.accessioned2015-02-12T10:03:51Z
dc.date.available2015-02-12T10:03:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276177
dc.description.abstractDet er oppgitt at byggevarer av plast har et økende marked både som overflatemateriale og som del av en konstruksjon da plast har flere gode materialtekniske egenskaper. Det er flere som mener at da det er velkjent at disse byggevarene har dårlige branntekniske egenskaper bør de ikke brukes. Dessverre er det egentlig lite fakta om hvilke materialer som har hvilke egenskaper. Det er her gjort et forsøk på å samle erfaringer fra analyser av bygningsbranner der det har vært benyttet byggevarer av plast. Det er også gjort et forsøk på å identifisere de materialer og konstruksjoner som kan ha negativ og positiv betydning i reelle bygningsbranner. Da det er mange usikkerhetsmomenter ved å analysere inntrufne branner, er det brukt metodetriangulering for å finne frem til det som har mest mulig relevans for resultatene. Byggevarer av plast inkluderer alle typer av polymerer som blir brukt i en bygning. Inventarer av plaster har derimot ikke blitt vurdert i denne oppgaven. Forskerne visste tidlig at de ulike typene av plastmaterialer har flere ulike egenskaper, og at noen av dem brannteknisk kan ha tilsvarende egenskaper som trematerialer. Det ble tidlig vist at standardiserte branntester vanskelig vil få frem alle de egenskapene som vil vises i en reell brann. At plastmaterialer produserer mye giftig røyk som kan ha betydning for personsikkerheten, kommer også tydelig frem i disse studiene. Byggeforskriftene gjenspeiler den historiske utviklingen av bruk og utvikling av byggevarer av plast. Veiledningen til dagens funksjonsbaserte forskrift beskriver kun de ytelseskravene materialene skal ha når de blir brukt i byggene. I de rapporter som har blitt studert og vurdert i forbindelse med denne oppgaven er det flere forhold som har blitt oppdaget. Byggevarer av plast har vist at de kan ha både gode og mindre gode branntekniske egenskaper. Dessverre er det ofte vanskelig å finne dokumentasjon på hvilke polymerer som har vært involvert i de ulike brannene. Det har derfor vært vanskelig å kategorisere egenskapene oppimot produktene. Det er i flere rapporter kommet frem andre forhold som har hatt større betydning for brannutviklingen enn de byggevarene som var tilstede. Disse forholden var ikke en del av denne rapporten, men det ville ha vært interessant å følge opp med en ny undersøkelse. Brannvesenet erkjenner at deres erfaringer med byggevarer av plastmaterialer er begrenset. De angir at det som har størst betydning for hvor stor en brann blir og hvor raskt den sprer seg er hvilken type og mengde inventar det er i startbrannrommet sammen med hvor god oksygentilgang det er. Hvis brannen får holde på lenge slik at den blir varm, og hvis den kommer inn i konstruksjonene blir den mer intensiv og vanskeligere å slokke. Overflater av plastmateriale kan ha innflytelse på initialbrannen. Politiets erfaring viser også at i forhold til byggevarer er det først og fremst overflatene som har noe å si for brannveksten og brannspredningen. De angir at det kan være vanskelig å påvise hvilken type og mengde plast det har vært i brannrommet. De var av den oppfatning at det generelt er lite problemer med byggevarer av plast. For å vurdere hvordan byggevarer av plast kan oppføre seg i en brann ble det gjennomført branntester sammen med SINTEF NBL og Trøndelag brann og redningstjeneste. Fra erfaringene fra disse branntestene er det mulig å si at det kan være vanskelig å antenne noen typer av byggevarer av plast. Det var kun en av plasthimlingene samt en overflate som bidrog litt i brannene. De øvrige plastmaterialene som ble testet bidro i meget liten grad, eller ikke i det hele tatt, i brannen. Det kan oppsummeres med at det fins plastmaterialer med mange ulike egenskaper. Det er også ulike erfaringer fra reelle branner der det har vært byggevarer av plast involvert. Dette gjør at det blir relativt tydelig hvorfor det ikke er enighet om hvilke branntekniske egenskaper plastmaterialer har. Det er registret at det har vært manglende fokus på å finne ut hvilken type plastmateriale som hadde vært brukt i de ulike byggene. Dette viser seg ved at det kun er brukt fellesnavnet "plast" i rapportene uten å spesifisere hvilken type polymer som hadde vært brukt. Det fører til at det er vanskelig å angi hvilke polymerere som har dårlige og hvilke som har gode branntekniske egenskaper. Det var ikke mulig å kunne konkludere helt sikkert med hvilke byggevarer av plast som hadde hatt hvilken brannteknisk betydning, men identifisering av noen mulige problemområder er beskrevet i kapittel 9.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBrannsikkerhet i bygninger med byggevarer av plastnb_NO
dc.title.alternativeFire safety in buildings with building products of plasticnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel