Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSvein Bjørberg
dc.contributor.authorJensen, Lars Jørgen
dc.date.accessioned2015-02-06T15:36:36Z
dc.date.available2015-02-06T15:36:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275583
dc.description.abstractFormålet med min masteroppgave er å finne mulige forbedringstiltak for Bygg og Eiendomsforvaltningen (BEF) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Oslo Sykehusservice. Jeg er selv ansatt som prosjektleder ved OUS, OSS og Eiendomsvirksomheten ARU og er kjent med OUS' utfordringer med ikke tilpasningsdyktig bygningsmasse, omfattende vedlikeholdsetterslep og oppgraderingsbehov. Dette er utfordringer som hindrer kjernevirksomhetens helseproduksjon samt effektiv pasientbehandling. Avstanden, gapet mellom Kjernevirksomhetens krav til bygninger og dagens situasjon er stor. I denne avhandlingen drøfter jeg hvordan BEF kan optimaliseres og hvilket potensial som finnes i dagens organisasjonsform sett i forhold til alternative organisasjonsformer. Hensikten er å møte kjernevirksomhetens behov og krav samt sikre forebyggende vedlikehold og oppgraderingsbehov slik at bygningsmassen tilfredsstiller myndighetenes lover og forskrifter. Mine funn belyser bygningenes påvirkningsgrad som innsatsfaktor og strategisk virkemiddel. Evidensbasert design som terapeutisk effekt har en samfunnsøkonomisk gevinst. Dette støtter argumentasjonen for oppgradering av bygningsmassen. Riv utdaterte bygg til fordel for nybygg. Her er det avgjørende at designkriterier initieres tidlig i Idé og planleggingsfasen. Hypotese 1; BEF som egen resultatorientert enhet organisert etter Foretaksmodellen Hypotese 0; BEF organisert som Underordnet OUS forutsatt kompetanseheving og hvor Strategisk nivå er representert i OUS ledelsen med mandat i OUS’ Styringsgruppe. Konklusjon med bakgrunn av resultat fra forskningen er at Hypotese 0 anbefales som modell. Kjernekompetanse og erfaringer er avgjørende både for Sykehusutbygginger og oppfølging på strategisk, taktisk og operativt nivå i Bygg og Eiendomsforvaltningen. Sykehus er en dynamisk organisme hvor krav til bygg og infrastruktur endres i takt med den medisinske utviklingen samt nye pasientbehandlingsmetoder. Dette betyr at høy grad av tilpasningsdyktighet er et avgjørende resultatmål for sykehusbygging. Som offentlig Byggherreaktør må Byggherrekompetansen organiseres under en egen Byggherreorganisasjon, her etter Foretaksmodellen; ref. Helseforetaksloven Lov 2001-06-15 nr 93 sist endret 06.2013. Et nasjonalt Helsebygg er vurdert som den beste løsningen. Modeller er for øvrig drøftet som alternativ i Regionhelseforetakenes samarbeidsfora. OUS’ erfarne prosjektrådgivere og samarbeidspartnere må med sin kjernekompetanse på sykehusprosjekter involveres i en Byggherreavdeling organisert etter foretaksmodellen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvordan kan Oslo Universitetssykehus tilpasse sine bygg og eiendommer kjernevirksomhetens behov og krav?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Physical planning: 535nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel