• Editorial to the Proceedings of NSB2017 

   Geving, Stig; Time, Berit (Others, 2017)
  • Fremtidens fosterdiagnostikk 

   Hofmann, Bjørn (Others, 2017)
   En ny blodtest av gravide utfordrer dagens fosterdiagnostikk og gjør at vi må vurdere alternative måter å organisere fosterdiagnostikken på. Her presenteres seks ulike alternativer som tar hensyn til de grunnleggende etiske ...
  • Grenseløs sykeliggjøring 

   Hofmann, Bjørn (Others, 2017)
  • Innføringskurs i NX7.5, v4.0 

   Grave, Jon Harald Lambert (Others, 2010)
  • Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit; Kvande, Tore (Others, 2016)
   Den femte og siste rapporten fra FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang på at det meste av den globale oppvarmingen som er observert i løpet av de siste 50 årene, skyldes menneskelig aktivitet, og at menneskeskapte ...
  • Kompakte ulufta tretak med smart dampsperre 

   Geving, Stig; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars (Others, 2019)
   Smarte dampsperrer varierer dampmotstanden avhengig av RF i lufta omkring. Reint fysisk fungerer dei slik at ved låg relativ luftfuktigheit (RF) er dampmotstanden stor, medan dampmotstanden minkar når RF aukar. Om vinteren, ...
  • Reply to 'Challenges with dating weathering products to unravel ancient landscapes' 

   Fredin, Ola; Viola, Giulio; Zwingmann, Horst; Sørlie, Ronald; Brönner, Marco; Lie, Jan-Erik; Grandal, Else Margrethe; Müller, Axel; Margreth, Annina; Vogt, Christoph; Knies, Jochen (Others, 2017)
  • Technological and clinical challenges in lead placement for cardiac rhythm management devices 

   Albatat, Mohammad; Bergsland, Jacob; Arevalo, Hermenegild; Odland, Hans Henrik; Bose, Pritam; Halvorsen, Per Steinar; Balasingham, Ilangko (Others, 2019)
   CardiacCardiacdisease is aleading cause of death worldwide. Disturbance in the conduction system of the heart may trigger or aggravate heart dysfunction, affecting the efficiency of the heart, and lead to heart ...