• Utvikling eller innvikling? Tidlig skriving før barn møter skolen 

      Evensen, Lars Sigfred (Chapter, 2013)
      I litteraturen om barns tidlige skriveutvikling var det vanlig å anta at denne er syntetisk - fra små deler til helhet. Denne antakelsen er gradvis erstattet av et analytisk syn - hvor helhet kommer før delene. Et eksempel ...