• Matvalg hos sau og storfe på skogsbeite 

      Wam, Hilde Karine; Herfindal, Ivar (NIBIO Rapport;, Research report, 2020)
      I ‘Skogsbeite-prosjektet’ (2012-2015) undersøkte vi matvalg hos sau og storfe på beite i produktiv lavlandsskog. Studien ble gjort i tre områder med ulik tetthet av dyr (ca. 17 dyr/km2 i Nannestad, 36 dyr/km2 på Vestskauen ...