• Døve på slutten av 1800-tallet - en språklig og kulturell gruppering? 

   Raanes, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   “Språkmeldingen”, Stortingsmelding 35 (2007–2008) anerkjenner norsk tegnspråk som en del av den norske kulturarv. Hvilke spor finnes av tegnspråkbruk tilbake til slutten av 1800-tallet? Ut fra noen sentrale kilder fra siste ...
  • Tegnrom og taktilt tegnspråk 

   Raanes, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen handler om døvblindes taktile tegnspråk. Brukere av taktilt tegnspråk avleser språket i den taktile modaliteten gjennom følesans og berøring. Temaet i artikkelen er avgrenset til en analyse av bruken av ...