• An entrepreneurship education taxonomy based on authenticity 

   Aadland, Torgeir; Aaboen, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The future engineer is labelled an entrepreneurial engineer, having networking, teamwork, opportunity recognition, creativity, risk management, and discipline-specific skills. Therefore, entrepreneurship education is being ...
  • Eierskap og teamprosess i aksjonsbasert entreprenørskapsutdanning 

   Haneberg, Dag Håkon; Brandshaug, Sigrid Westad; Aadland, Torgeir (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artikkelen retter oppmerksomheten mot teamarbeid i entreprenørskapsutdanning og fokuserer på en type utdanning der studenter starter og driver en egen oppstartsbedrift – «Venture Creation Programs» (VCP). Forskningsspørsmålet ...
  • Learning from venture creation in higher education 

   Haneberg, Dag Håkon; Aadland, Torgeir (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article explores how students learn from venture creation in higher education by using a novel empirical approach: the Zaltman metaphor elicitation technique (ZMET). This inductive research approach provides extraordinarily ...
  • Nettverkskapabiliteter og integrerende adferd hos lederteam og styrer 

   Bjørnåli, Ekaterina S.; Aadland, Torgeir; Fedorova, Ekaterina; Mohammadi, Ali; Aune, Tina Bjørnevik (Chapter, 2017)
   Til tross for økt forskningsinteresse for lederteam og styrer i teknologibaserte oppstartsbedrifter, er det fremdeles mangelfull forskning på faktorer som påvirker lederteamets effektivitet. Formålet med dette kapittelet ...
  • Systematising higher education: a typology of entrepreneurship education 

   Aadland, Torgeir; Aaboen, Lise (Chapter, 2018)