• Økonomisk analyse av klippfisknæringa 

   Bjørndal, Marianne Tranberg; Bjørndal, Trond; Ekerhovd, Nils-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Samandrag Eksportverdien av klippfisk var i 2014 på cirka 3,6 milliarder kroner. Klippfiskindustrien på Nordvestlandet er tyngdepunktet for norsk klippfiskproduksjon og eksport og over 90 prosent av eksporten skjer frå ...
  • Økonomiske utfordringer med å avholde store arrangementer – Moralske og etiske perspektiver 

   Solberg, Harry Arne; Olderøien, Lin (Chapter, 2019)
   I dette kapitlet analyseres utfordringene med å avholde store engangsarrangementer. De empiriske dataene er fra sjakk-OL i Tromsø, 2014 og sykkel-VM i Bergen, 2017. Det fokuseres på konsekvensene av manglende erfaringer, ...
  • Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved bruk av prestasjonsinnkjøp? 

   Andersen, Bjørn Sørskot; Finne, Håkon; Volden, Gro Holst; Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen diskuterer hvordan ulike virkemidler kan benyttes for å bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i store prosjekter. Dette gjøres gjennom å drøfte resultater fra følgeforskning på veiprosjektet E18 Dørdal – ...
  • Økt spesialisering og differensiering i sykehjem 

   Tingvold, Laila; Magnussen, Siv (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Omsorgstjenestene er stadig i utvikling. Fra å være en tjeneste tuftet på eldreomsorg, har den de siste tiårene vokst og betjener nå en rekke flere funksjoner og brukergrupper. Mens denne utviklingen er kjent for ...
  • Ørekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak 

   Thorstad, Eva Bonsak; Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Finstad, Anders Gravbrøt; Museth, Jon; Berger, Hans Mack; Hesthagen, Trygve H.; Berg, Ole Kristian (NINA rapport;155, Research report, 2006)
   Undersøkelser i Namsenvassdraget i 2005 viste at ørekyt forekommer i tette bestander i innsjøer og flyer øverst i vassdraget. I Otersjøen øverst i Sanddøla har ørekyt forekommet i solide bestander siden 1960-tallet. I ...
  • Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring 

   Fodstad, Lars August; Mortensvik, Astrid (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artikkelen undersøker avgangselevers legitimering av litteraturundervisningen i videregående skole samt den litterære kompetansen de har utviklet gjennom opplæringsløpet. Spørsmålet om skjønnlitteraturens plass og legitimitet ...
  • α-alumina as catalyst support in Co Fischer-Tropsch synthesis and the effect of added water; encompassing transient effects 

   Rytter, Erling; Borg, Øyvind; Enger, Bjørn Christian; Holmen, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Three catalyst supports containing from 84 to 100% α-alumina prepared by heat treatment of γ-alumina have been impregnated with cobalt and rhenium. The catalysts were tested for Fischer-Tropsch synthesis (FTS) under dry ...
  • α-Mg primary phase formation and dendritic morphology transition in solidification of a Mg-Nd-Gd-Zn-Zr casting alloy 

   Casari, Daniele; Mirihanage, Wajira; Falch, Ken Vidar; Ringdalen, Inga Gudem; Friis, Jesper; Schmid-Fetzer, Rainer; Zhao, Dongdong; Li, Yanjun; Sillekens, Wim H.; Mathiesen, Ragnvald (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Microstructure evolution in the commercial Mg-Nd-Gd-Zn-Zr alloy Elektron 21, solidified under nearly isothermal conditions, has been studied via in-situ X-ray radiography. For cooling rates View the MathML source≤0.075 ...
  • β- and δ-Al-Fe-Si intermetallic phase, their intergrowth and polytype formation 

   Becker, Hanka; Bergh, Tina; Vullum, Per Erik; Leineweber, Andreas; Li, Yanjun (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Crystal structure characteristics of coexisting β and δ phase were investigated in a purely intermetallic Al-Fe-Si alloy and in plate-shaped intermetallic particles formed in a model secondary Al7.1Si1.2Fe0.3Mn alloy. The ...
  • β-Blocker Doses and Heart Rate in Patients with Heart Failure: Results from the National Norwegian Heart Failure Registry 

   Eriksen-Volnes, Torfinn; Westheim, Arne; Gullestad, Lars; Slind, Eva Kjøl; Grundtvig, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background: Use of β-blockers and titration to the highest tolerated dose are highly recommended by the European Society of Cardiology (ESC) guidelines for treatment of chronic heart failure (HF) with a reduced ejection ...
  • μDIC: An open-source toolkit for digital image correlation 

   Olufsen, Sindre Nordmark; Andersen, Marius Endre; Fagerholt, Egil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We here present a Digital Image Correlation toolkit, formulated as a Python package. This package aims at providing a complete toolkit for performing DIC analysis on experimental data, performing virtual experiments, as ...