Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFalch, Torberg
dc.contributor.advisorBorge, Lars-Erik
dc.contributor.authorNyhus, Ole Henning
dc.date.accessioned2021-03-24T14:36:59Z
dc.date.available2021-03-24T14:36:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-326-5345-4
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735340
dc.description.abstractMost of our wealth is held in human capital. Thus, it is natural that economists are devoting much effort to understanding educational and labor market issues. This thesis consists of four independent essays on topics mainly within the field of economics of education. The first paper is joint work with Torberg Falch and Bjarne Strøm. We draw on a natural experiment in Norway set in the lower secondary education exam scheme and evaluate the importance of mathematics relative to languages concerning upper secondary education graduation. The second paper evaluates how opportunity cost of schooling affects youths' educational investment in Norway, utilizing that growth in the salmon farming industry has increased the demand for low-skilled labor. The third paper is co-authored with Torberg Falch, Jon Marius Vaag Iversen, and Bjarne Strøm. We exploit rich administrative matched data for students and institutions to obtain measures of quality differences across higher education institutions in Norway. Our primary quality indicators are based on individual income measured several years after leaving higher education within a value-added approach conditioning on high school grades and a number of individual characteristics. The last paper, co-authored with Bjarne Strøm, analyzes political responses on educational spending from a youth voting franchisement.en_US
dc.description.abstractSAMMENDRAG: Humankapital utgjør størsteparten av vår samlede formue. Fokus på utdanningssektoren og arbeidsmarkedet har derfor og naturlignok medført en stor litteratur innen økonomifeltet. Denne avhandlingen føyer seg til denne litteraturen med fire uavhengige artikler. Den første artikkelen er fellesarbeid med Torberg Falch og Bjarne Strøm. Vi utnytter et naturlig eksperiment i Norge knyttet til ordningen med skriftlige eksamener på slutten av grunnskolen til å evaluerer betydningen av matematikken i forhold til språkfag når det kommer til fullføring av videregående opplæring. Den andre artikkelen evaluerer hvordan endringer i alternativkostnaden til utdanning påvirker ungdoms investeringer i utdanning i Norge. Endringer i alternativkostnaden ved utdanning er identifisert med at veksten i lakseoppdrettsnæringen har økt etterspørselen etter ukvalifisert arbeidskraft. Den tredje artikkelen er et fellesarbeid med Torberg Falch, Jon Marius Vaag Iversen og Bjarne Strøm. Vi benytter norske registerdata koblet på studenter og institusjoner til å estimere mål på kvalitetsforskjeller på tvers av høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Våre foretrukne kvalitetsindikatorer er basert på kandidatenes utfall noen år etter endt utdanning, i praksis målt ved deres inntekt. Den siste artikkelen er skrevet sammen med Bjarne Strøm og analyserer hvordan utvidet stemmerett for 16-åringer i kommunestyrevalgene i 2011 og 2015 påvirket politikernes preferanser ved å studere endringer i kommunenes skoleutgifter.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU, 2021:68
dc.titleFour Essays on Educational Governance and Student Outcomesen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.description.localcodedigital fulltext is not availableen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel