Show simple item record

dc.contributor.authorBakken, Torkild
dc.contributor.authorKongshavn, Katrine
dc.contributor.authorMartell Hernández, Luis Felipe
dc.contributor.authorAlvestad, Tom
dc.contributor.authorKongsrud, Jon Anders
dc.date.accessioned2021-02-23T09:40:49Z
dc.date.available2021-02-23T09:40:49Z
dc.date.created2021-02-01T08:46:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8322-259-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729694
dc.description.abstractDet ble gjennomført feltarbeid i Saltstraumen i september 2019 for å kartlegge fauna av marine invertebrater. Feltarbeidet ble gjennomført i samarbeid med interessegruppa for Saltstraumen marine verneområde som arrangerte sin årlige dykkesamling. Prosjektet Hardbunnsfauna, som kartlegger marin fauna i hardbunnshabitater på grunt vann langs kysten, og prosjektet NorHydro som studerer bunnlevende polyppdyr, la et av sine feltarbeid til området i samme periode. På den måten var det mulig å samarbeide med dykkerne som deltok i campen og overta prøver de samlet inn. Det ble gjort innsamlinger på 14 lokaliteter i Saltstraumen verneområde, og to utenfor verneområdet. Resultatene viser et stort antall arter i de undersøkte lokalitetene. Alt materialet er ved rapportering ikke fullstendig opparbeidet. Der har så langt blitt funnet 235 taksoner, hvorav 150 også er karakterisert med en DNA strekkode. Av det opparbeidete materiale fordeler antall taksoner seg til om lag 70 % bløtdyr (Mollusca), krepsdyr (Crustacea) og leddormer (Annelida), mens mangfoldet av fastsittende arter i gruppene svamp (Porifera) og nesledyr (Cnidaria) utgjør om lag 20 %. Individer av alle arter blir over tid plukket ut til DNA strekkoding, noe som på sikt vil øke presisjonen i artsidentifiseringen. Det er gjort en særskilt studie av hydrozoer som var en prioritert gruppe både under selve innsamlingen og i den videre bearbeidingen av materiale. Antall arter registrert er høyt og utgjør om lag 1/3 av alle kjente hydrozoer med bunnlevende polyppstadium fra norske farvann. Flere arter er funnet for første gang på lang tid i norske farvann. Hydrozoer er en gruppe med stor sesongvariasjon, og det er å forvente at langt flere arter forekommer i området. Resultatet dokumenterer en høy biodiversitet i de strømrike lokalitetene som ble undersøkt, og støtter opp om at Saltstraumen som område er en hot-spot for regionalt biologisk mangfold. Saltstraumen domineres av fastsittende filtrerende organismer. Det er tilsynelatende lite diversitet når storvokste fastsittende arter opptrer i store antall, men resultatene fra feltarbeidet som er gjort viser at det biologiske mangfoldet er stort. De fastsittende organismene i gruppene svamp (Porifera), nesledyr (Cnidaria) og sekkdyr (Ascidiacea) er strukturelle dyr som bygger tredimensjonale habitater som skaper mikrohabitater for en lang rekke andre arter. De strukturbyggende organismegruppene er av stor betydning og har i den internasjonale litteraturen fått et eget begrep og blitt kalt dyreskoger "animal forests". Nesledyr og svamp bidrar til en høy diversitet av assosiert fauna som et resultat av den høye heterogeniteten i miljøvariabler disse gruppene bidrar til. De innsamlingene som er gjort viser at dykkere fanger opp artsrike prøver ved å samle selektivt og skånsomt av observerte organismer. Ved samtidig å få med substrat rundt de fastsittende artene bidrar dette til å prøveta en fauna som viser seg å være svært artsrik. Det er likevel å forvente at dykkerens erfaring og kunnskap om marin fauna vil ha stor betydning for dokumentasjon og innsamling av materiale. I denne undersøkelsen bidro svært erfarne undervannsfotografer med målrettet og effektiv innsamling av ulike habitater, samt detaljert dokumentasjon i form av omfattende in situ bildematerialeen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNU Vitenskapsmuseeten_US
dc.relation.ispartofNTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat
dc.relation.ispartofseriesNTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;
dc.relation.urihttps://www.ntnu.no/documents/10476/1291996359/2020-13+Notat+Saltstraumen.pdf/abb50aec-3967-169c-f761-b630c59b506c?t=1611841493569
dc.titleFeltarbeid i Saltstraumen marine verneområde. Utfordringer og metodikk for observasjon og skånsom innsamling av marin fauna i en av verdens sterkeste tidevannsstrømmeren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber30en_US
dc.source.volume2020en_US
dc.source.issue13en_US
dc.identifier.cristin1884704
dc.relation.projectArtsdatabanken: 70184240en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record