Show simple item record

dc.contributor.advisorDaugstad, Karoline
dc.contributor.authorEngeset, Agnes Brudvik
dc.date.accessioned2021-02-04T13:56:51Z
dc.date.available2021-02-04T13:56:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-326-4785-9
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2726233
dc.description.abstractSammendrag: Hovudtema for avhandlinga er korleis ulike typar familiebedrifter i norsk distriktsreiseliv, gardsturisme og distriktshotell, møter eksterne og interne utfordringar for å sikre bedrifta sin vidare eksistens. Tre artiklar ligg til grunn for avhandlinga: den første artikkelen handlar om norsk gardsturisme og dei to siste artiklane om familieeigde distriktshotell. Det overordna forskingsspørsmålet er: Korleis forstå overlevingsevna til ulike typar familiebedrifter i norsk distriktsreiseliv ved hjelp av omgrepet «family firm resilience»? Kva rolle spelar omgrepet «embeddedness» for å forstå overlevingsevna? Avhandlinga har eit ressursperspektiv. Teoretisk trekker avhandlinga vekslar på omgrep frå forsking på turisme og resiliens, på familiebedrifter generelt, meir spesifikt ved bruk av omgrepet «family firm resilience». I tillegg vert bruken av ressursar i den rurale konteksten, bygdesamfunnet, teoretisert ved å ta i bruk ulike forståingar av omgrepet «embeddedness», frå forskingsfeltet ruralt entreprenørskap. Metodologisk har avhandlinga eit kvalitativt forskingsdesign og er basert på djupneintervju med tilbydarsida i norsk distriktsreiseliv. Eigarane av gardsturisme-bedrifter er intervjua, medan intervju av to generasjonar hotelleigarar ligg til grunn for hotellstudien. Hovudkonklusjonane er at bedriftene i hovudsak trekker vekslar på menneskelege og sosiale ressursar i eigarfamiliane, men dei trekker også vekslar på ressursar som ligg utanfor sjølve eigarfamiliane: menneskelege, sosiale, fysiske og immaterielle ressursar på gardsbruka og i bygdene der bedriftene er lokaliserte. Funna viser dermed at overlevingsevna (family firm resilience) til familiebedriftene ikkje vert sikra gjennom familiekapital aleine, men at familiebedriftene også trekker vekslar på ulike måtar å vere sosialt og stadleg integrert i lokalsamfunnet på. Konklusjonen viser også at for begge typane familiebedrifter inneber ein tilstand av balanse (equilibrium); Både å oppretthalde konkurranseevna til turistbedrifta og å balansere omsyna mellom familie og bedrifta. Samtidig er det ein vesentleg skilnad mellom bedriftene når det gjeld motiv og målsetting, noko som kjem til syne ved at gardsturisme-bedriftene reduserer turistaktivitetane dersom det oppstår interessekonflikter mellom omsynet til familie og til bedrift. I distriktshotella er det eigarfamiliane sine behov som må vike for bedrifta sine.en_US
dc.description.abstractSummary: The thesis investigates how owners of family businesses in Norwegian rural tourism meet external and internal challenges to ensure the long-term survival of the family businesses. The first article is a study of Norwegian farm tourism, while the two other articles focus on rural hotels in Norway. The thesis adopts a resource perspective and explores the ways in which different types of family businesses within Norwegian rural tourism, farm tourism businesses and rural hotels, draw upon internal and external resources to meet external and internal challenges to ensure their survival. The qualitative methodology is based upon in-depth interviews with the suppliers within Norwegian rural tourism. Theoretically the thesis draws upon three research fields: tourism and resilience, family businesses in general and especially the concept of family firm resilience, and finally, rural entrepreneurship and specifically the understandings of embeddedness. The main conclusion is as follows. When it comes to understanding the survival skills of the family businesses in terms of «family firm resilience» and «embeddedness», these two concepts have revealed that the survival skills of the family firms are not necessarily secured only through family capital, but also through different forms of social embeddedness, as well as placial embeddedness in the rural surroundings. The conclusion also reveals that to both types of family businesses, balance – or equilibrium – implies two things: securing the family firms’ competitiveness as well as balancing the concerns for the family with those of the business.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2021:9
dc.relation.haspartPaper 1: Engeset, Agnes Brudvik; Heggem, Reidun. Strategies in Norwegian farm tourism: product development, challenges, and solutions. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2015 ;Volum 15.(1-2) s. 122-137 https://doi.org/10.1080/15022250.2015.1005332
dc.relation.haspartPaper 2: Engeset, Agnes Ingeborg Brudvik. “For better or for worse” – the role of family ownership in the resilience of rural hospitality firms. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2020 ;Volum 20.(1) s. 68-84 https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1717600
dc.relation.haspartPaper 3: Engeset, Agnes Brudvik Engagement or Avoidance” – Local Embeddedness of Rural Hospitality Firms
dc.titleStore tankar i små bygder? Overlevingsevna blant familiebedrifter i norsk distriktsreiseliven_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record