Show simple item record

dc.contributor.authorBaadsvik, Karlnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:46:49Z
dc.date.available2014-12-19T14:46:49Z
dc.date.created2009-08-26nb_NO
dc.date.issued1973nb_NO
dc.identifier232799nb_NO
dc.identifier.isbn82-7126-030-8nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/272121
dc.description.abstractRapporten omfatter resultatet av en inventeringav strandengvegetasjon langsTrondheimsfjorden som ble utført sommeren1973 og som er et ledd i Miljøverndepartementetsarbeid med landsplan for verneverdigenaturområder og forekomster. Undersøkelsenhar oversiktskarakter , og en delstrekninger er bare overfladisk befart .Enkelte antatt viktige områder gjenstår åundersøke. Ved bedømmelsen av verneverdienog prioriteringen av områdene er botaniskekriterierlagt til grunn. Fem områder erklassifisert som særlig verneverdige, og forflere av disse gjør planene om utnytting atdet haster med å avklare spørsmålet omsikring .nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherNTNU Vitenskapsmuseetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 1973:4nb_NO
dc.titleRegistreringer av verneverdig strandengvegetasjon langs Trondheimsfjorden sommeren 1973nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorienb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record