Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoveid, Halvor
dc.contributor.authorOsen, Line Anita
dc.date.accessioned2020-12-15T13:37:01Z
dc.date.available2020-12-15T13:37:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719591
dc.description.abstractMenn i helse er et prosjekt som har som mål å rekruttere flere menn til helsesektoren. Prosjektet retter seg mot menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Disse tilbys et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Statistisk sentralbyrå pr. 29.mars 2017 har gjort beregninger som viser en dobling i behovet i helse- og omsorgsektoren de kommende 50-årene. Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, Nav, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet. Ønsket å se på prosjektet Menn i helse som med sin tydelige profil påvirker og influerer deltagerne i prosjektet og hvilken rolle de spiller underveis. Jeg så på prosjektets kultur/ organisasjonsbygging og eventuelt hvor bevisst denne er fra ledelse/prosjektets side, med oppfattelsen/ opplevelsen deltagerne i prosjektet har av kulturen. På bakgrunn av dette kom jeg frem til følgende problemstilling: Hvordan er Menn i helse prosjektet sin utdanningskultur og hvordan opplever helserekruttene dette under utdanningsløpet? Benyttet kulturanalysen som en overordnet metode for oppgaven, noe som ga meg mulighet til å være en kulturforsker for å se på helheten og hvordan identitet konstrueres og forandres i en sosial prosess. Teoriene jeg har valgt å ta med meg i oppgaven er fra Jakob Levy Morenos psykodrama med fokus på sosiometri, organisasjonsteoriene til Mary Jo Hatch og Wengers praksisfelleskap. Jeg har gjennomført en kvalitativ aksjon med en fenomenologisk- hermeneutisk tilnærming. Aksjonen er gjennomført i løpet av et år, 2017-2018, dette ved å følge prosjektet Menn i helse i Trøndelag Sør, med observasjoner og ved å utføre intervjuer av ledelsen og tre deltagere. Oppgaven er skrevet i en kronologisk og narrativform som følger deltagerne fra utvelgelsen til lærlingetiden starter. Jeg så at deltagerne blir valgt ut etter flere kriterier og blitt stilt i en konkurransesituasjon om plassene. Deltagerne blir feiret som vinnere og at de har fått utdelt en gullbillett, dette før de er blitt fullverdige medlemmer av prosjektet. Deltagerne må gjennom et hardt vekslingsløp på 2.5 år, med teori og praksis. På tross av dette oppnås gode resultater med høy gjennomføringsgrad. Prosjektet skaper en identitet for deltagerne som helserekrutt ved å benytte virkemidler som visuelle artefakter og fellesskapsfølelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleMenn i helse: Helsefagarbeider i ekspressfart - Hvordan er Menn i helse prosjektet sin utdanningskultur og hvordan opplever helserekruttene dette under utdanningsløpet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel