Show simple item record

dc.contributor.advisorFikse, Camillanb_NO
dc.contributor.authorTvetene, Ingrid Eline Strannanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:40Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:40Z
dc.date.created2014-10-21nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier757188nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271899
dc.description.abstractThe purpose of this study has been to gain insight in what managers perceive as important in relationship with their employees in the performance appraisal conversation. The study highlights how four leaders in Microsoft Norway experience to be in relationship with their employees, and there is a special focus on the development dimension of the performance appraisal conversation as a means of interaction. The choice to select leaders from Microsoft Norway was made because this organization won the prize ”Best Place to Work” in 2013, a survey carried out by Great Place to Work®. With an interest for leadership I wanted to know more about what these leaders did to make their employees vote their work place as the best place to work. My choice of theory to support the thesis is based on elements that may affect human development. Therefore relational understanding, guidance – and coaching, and dialogue constitute the theoretical framework. To answer my research question I chose to use qualitative methods inspired by phenomenology and hermeneutics. The data were collected through interviews and the themes that occurred make a basis to further development of meaningful categories during analysis. The leaders´ descriptions of their experiences were divided into three final categories: reciprocity as a relational dimension, development in a dynamic perspective, and authentic leadership (“hel ved”). The categories were a holding point to understanding what leaders experience as important in the relational interaction with their employees. However, what proved to be of greatest significance was the importance of a reciprocal relationship and the a focus on development.nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hva ledere opplever som viktig i det relasjonelle samspillet med sine ansatte i medarbeidersamtalen. Studien belyser hvordan fire ledere i Microsoft Norge opplever å være i relasjon med sine ansatte, og da med særskilt fokus på utviklingsdimensjonen ved medarbeidersamtaler. Grunnlag for valg av bedrift tar utgangspunkt i at Microsoft Norge toppet listen over ”Norges Beste Arbeidsplass” i 2013, en undersøkelse i regi av Great Place to Work®. Med interesse for ledelse ønsket jeg å vite mer om hva disse lederne gjør som førte til at de ansatte stemte frem bedriften som den beste arbeidsplassen i Norge i 2013. Det teoretiske rammeverket tar utgangspunkt i hva som kan ha betydning for menneskets utvikling, og teori om relasjonsforståelse, veiledning og coaching, samt dialog som kommunikasjonsform blir helt sentralt. For å besvare min problemstilling valgte jeg å benytte kvalitativ metode med inspirasjon fra fenomenologi og hermeneutikk. Datamaterialet ble hentet inn gjennom intervju, og de temaene som her viste seg å være fremtredende dannet grunnlag for utvikling av kategorier under analysen. Informantenes beskrivelser av sine livsverdener viste seg etter hvert å kunne oppsummeres i tre kategorier: gjensidighet som relasjonell dimensjon, utvikling i et dynamisk perspektiv, og ”hel ved”. Kategoriene ble videre et utgangspunkt for å forstå hva lederne opplever som viktig i det relasjonelle samspillet med sine ansatte. Den gjensidige relasjonen og fokuset på utvikling ble spesielt fremtredende i informantenes beskrivelser. Gjensidighet kommer blant annet til uttrykk gjennom ledernes holdninger og handlinger, og kan ut fra teori ses som et godt utgangspunkt for medarbeidersamtaler. Videre vises utvikling som et viktig aspekt ved ledermedarbeiderrelasjonen der lederne gjennom støtte og utfordring beskriver et genuint ønske om å løfte de ansatte opp og frem.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectrelasjonsledelseno_NO
dc.title”Making others great”: En kvalitativ studie i samarbeid med Microsoft Norge om lederens opplevelse av det relasjonelle samspillet i medarbeidersamtalennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record