Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanornb_NO
dc.contributor.authorJørgensen, Marthenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:38Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:38Z
dc.date.created2014-10-15nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier755796nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271887
dc.description.abstractThis thesis presents a Q-methodological study, which examines the subjective experiences of people getting feedback in their workplace. The thesis seeks to answer the following research question: How do employees experience feedback in their workplace and how does this affect their self-esteem? The research question is answered by using theories from counselling science and tradition. The empirical data is collected through a Q-sorting process with 21 research participants who were asked to sort 40 statements to reveal their subjective experience regarding feedback. The sample of statements was constructed based on a research design consisting of 3 effects, which are communication (dialog and monolog), feedback purpose (growth and development, control and power) and self-esteem (high and low). Through analysis of the results, a three-factor solution was chosen, indicating three different aspects of the experience of feedback. These aspects were given the following names; Factor 1: ”Seeks and values feedback” Factor 2: ”Is not dependent on feedback, and prefers short and concrete feedback” Factor 3: ”An emotional encounter with feedback” The findings are discussed against relevant theory, in line with the abduction principle in Qmethodology. As a conclusion, we see that feedback affects people’s self-esteem in different ways, which mainly deal with power-perspectives, relational dimensions and emotional aspects.nb_NO
dc.description.abstractDenne avhandlingen er en Q-metodologisk studie av hvordan det å få tilbakemeldinger på arbeidsplassen påvirker selvtilliten til den enkelte. Som grunnlag for forskningsprosessen er følgende problemstilling; Hvordan opplever ansatte å få tilbakemeldinger på arbeidsplassen, og hvordan påvirker dette selvtilliten til den enkelte? For å besvare problemstillingen foreligger det et teoretisk rammeverk, som er basert på rådgivningsvitenskap- og tradisjon. Det er gjennomført 21 q-sorteringer, som er basert på 40 utsagn som skal belyse den subjektive opplevelsen det er å få tilbakemelding. Disse utsagnene er konstruert ut fra et forskningsdesign som tar fokus på kommunikasjon (dialog og monolog), tilbakemeldingshensikt (vekst og utvikling, kontroll og makt), og selvtillit (høy og lav). Gjennom analyse av resultatene ble en trefaktorløsning valgt, som indikerer at det er tre ulike opplevelser og syn på problemstillingen. Disse synene har blitt kategorisert etter faktornavn, og ble som følgende; Faktor 1: ”Søker og verdsetter tilbakemeldinger”. Faktor 2: ”Er ikke avhengig av tilbakemeldinger, og foretrekker kort, konkret feedback”. Faktor 3: ”Et følsomt møte med tilbakemeldinger.” Funnene drøftes deretter opp mot relevant teori etter abduksjonsprinsippet i Q-metodologi, og avslutningsvis konkluderes det med at tilbakemeldinger påvirker selvtilliten til den enkelte på ulike måter, som hovedsak omhandler maktperspektiv, relasjonsdimensjoner og følelsesaspekt.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjecttilbakemeldingerno_NO
dc.subjectselvtillitno_NO
dc.title”Det du sier har betydning”: En q-metodologisk studie av hvordan tilbakemeldinger på arbeidsplassen påvirker selvtilliten til den enkeltenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel