Show simple item record

dc.contributor.advisorFikse, Camillanb_NO
dc.contributor.authorThomassen, Turid Tonstadnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:36Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:36Z
dc.date.created2014-10-06nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier752822nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271874
dc.description.abstractThe purpose of this master’s thesis was to explore how masterstudens experience great challenges. This lead to the following research question: «How does masterstudents experience meeting great challenges?». I wanted to explore how three dimensions of skills, action, emotional and cognitiv skills, are used by masterstudents in challengeing situations. I also wanted to examine if they are aware of this use, and if the use changed depending on how they interpreted the challenges as meaningful or not. By using the Q-method, I tried to uncover various experiences of challenges. 26 masterstudents Q-sorted 36 statements concerning challenges. Three factors were discovered, which represent three possible views on how challenging situations are experienced. Factor 1 seems to enjoy great challenges and want them to be difficult and demanding so that they can grow. Factor 2 seems to want to be alone while experienceing great challenges, and lots of feelings and thoughts seems to develop. Factor 3 seems to have problems to focus their mind on anything else than the challenge, but does not seem to have a problem with asking others for help. A common trait for the factorveiws is that they all seem to interpret the challenges to be meaningful. This can be caused by the fact that the participants are all masterstudents. The factorveiws will be discussed in the veiw of relevant theory. The thesis illustrates how experienced degree of meaning and intentional activity, the perceived personal skill level and the perceived toughness of the challenges can affect the experience of great challenges. Something I could have done differently was to include other participants like those at the start of their education. That might result in different factorveiws, and could be an idea for further research on the subject.nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven var å undersøke hvordan masterstudenter opplever store utfordringer. Dette førte til følgende problemstilling: «Hvordan oppleves det for masterstudenter å møte store utfordringer?». Jeg ønsket å undersøke hvordan tre kompetansedimensjoner, handling, emosjonell og kognitiv, brukes av masterstudentene i utfordrende situasjoner. I tillegg ville jeg se om denne bruken var bevisst, og om bruken varierte avhengig av om de anser utfordringene som meningsfulle eller ikke. Jeg har ved hjelp av Q-metoden forsøkt å avdekke flere opplevelser omkring det å være i utfordringer. Her utførte 26 masterstudenter en sortering av 36 utsagn om utfordringer. Det ble oppdaget tre faktorer, som representerer tre mulige synspunkt på det å være i veldig utfordrende situasjoner. Faktor 1 ser ut til å like store utfordringer, og vil at det skal være vanskelig og krevende slik at de kan utvikle seg. Faktor 2 ser ut til å ønske å være alene under store utfordringer og mye følelser og tanker virker til å oppstå. Faktor 3 ser ut til å ha problemer med å slutte å tenke på utfordringene, men ser ikke ut til å ha problemer med å spørre andre om hjelp. Et fellestrekk for faktorene er at de alle ser ut til å tolke utfordringene som meningsfulle. Dette kan ha sammenheng med at alle deltagerne er masterstudenter. Faktorsynene drøftes i lys av relevant teori. Denne oppgaven belyser hvordan opplevd grad av mening og intensjonell aktivitet, oppfattelsen av eget ferdighetsnivå og utfordringenes vanskelighetsgrad kan påvirke opplevelsen av store utfordringer. Noe jeg kunne gjort annerledes var å inkludere andre deltagere som for eksempel de i starten av utdanningen, da det kanskje kunne resultert i andre faktorsyn, noe som også kan være en ide til videre forskning på temaet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleÅ stå i det: En Q-metodologisk studie av hvordan det oppleves for masterstudenter å møte store utfordringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record