Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorEide, Monica Dahlnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:33Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:33Z
dc.date.created2014-03-06nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier703355nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271851
dc.description.abstractIn this masters thesis you can read more about my scientific project on the subject «communication at work». In the thesis I have tried to answer this question: “How do you experience communication at work?” I have used the scientific method Q methodology to answer the question. Q methodology as a method is also presented in more detail in the thesis. My scientific work has been done in a school organization in Norway. The participants have contributed in the project through sorting different statements about the subject “communication at work”. The participants have been asked if they agree, disagree or are neutral to the statements.. The statements have been shaped through theory about communication style, reaction and motive power, and have been adapted to the participant’s communicational universe. There have been 15 participants in the project. Through this the analysis of the information I got, I found a solution with three factors that showed me three different experiences of communication at work. Factor 1 is the safe and open, factor 2 is the likewise and concrete and factor 3 is the innovative and social. Finally, I have seen how this analysis of the three factors can be important for the individual,and for the whole company.nb_NO
dc.description.abstractI denne masteroppgåva kan ein lese meir om forskingsprosjektet mitt rundt temaet «kommunikasjon på arbeidsstaden». I oppgåva har eg søkt å svare på problemstillinga: «Korleis opplev du kommunikasjonen på arbeidsstaden din?» For å svare på problemstillinga har eg nytta ein Q-metodisk forskingsmetode, som blir presentert i sin heilskap i oppgåveteksten. Sjølve forskingsprosjektet mitt har blitt gjennomført i ein skuleorganisasjon i ei fylkeskommune i Noreg. Deltakarane har deltatt i forskinga gjennom å sortere utsegn rundt temaet kommunikasjon på arbeidsstaden. Utsegnene ble sortert ut frå kva grad deltakaren opplevde det likt, nøytralt eller ulikt seg sjølv. Sjølve utsegnene har blitt utforma gjennom teori om kommunikasjonsstil, reaksjon og drivkraft, og blitt tilpassa deltakarane sitt kommunikasjonsunivers. Det har vore totalt 15 deltakara som ha deltatt i undersøkinga. Gjennom analyse av datamaterialet, har eg funne fram til ei trefaktorløysing som syner tre forskjellige syn på korleis deltakarane opplever kommunikasjonen på arbeidsstaden. Faktor 1 vert omtalt som den trygge og opne, faktor 2 som den likegyldige og konkrete og faktor 3 som den nyskapande og sosiale. Avslutningsvis har eg sett på korleis analysen av dei tre faktorane kan vere av tyding for den enkelte, samt for verksemda.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectQ-metodeno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectLIFO-teorienno_NO
dc.titleKommunikasjon på arbeidsstaden: Ein studie av opplevinga av kommunikasjonen i ein skuleorganiasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record