Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.advisorFikse, Camillanb_NO
dc.contributor.authorHansen, Martin Torviknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:32Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:32Z
dc.date.created2014-03-05nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier703141nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271847
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om fire kollegers opplevelser under en endringsprosess i oppdragsbanken. Disse har med forskjellige utganger gjennomgått en pålagt autorisasjonsordning for rådgivere i banknæringen. Bakgrunnen for ordningen er å kvalitetssikre god nok kompetanse, holdninger og ferdigheter ut mot privatkunder. Innholdet i autorisasjonsprosessen har blant mange rådgivere vært oppfattet som både svært krevende – og givende, og innbefatter blant annet en teoretisk eksamen og en praktisk prøve med rollespill rundt en rådgivningssituasjon. Fokusområder i forkant av dybdeintervjuene i studien var opplevelser rundt motivasjon, frykt/angst, personlig/mental utvikling og støtte. Hovedfunnene i studien har vært et mye større innhold av frykt og angst enn det som var forventet. Dette koblet opp mot noe som man kan anta er mentale mekanismer som blokkerer læring og utvikling. På motivasjonssiden fremstår det i studien en gjennomgående og klar indre – og menneskeorientert motivasjon. Denne ser ut til å komme i konflikt med testformene i autorisasjonsordningen, som ikke oppfattes å ivareta individet på en god nok måte. Disse oppfattes heller ikke å være formålstjenelige i forhold til ordningens målsetting. Derimot oppleves det faglige innholdet i autorisasjonsordningen å være meget bra, og vurderes også til å gi et kompetansemessig løft. Når det gjelder opplevelse av arbeidsgivers støtte underveis i prosessen så er et funn at vurderingene her ser ut til å ha sammenheng med arbeidssted i banken. En oppsummering av funnene indikerer til slutt et behov for utvikling av en annen retning på støtte i slike prosesser enn det som er til stede i dag.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleAFR – medarbeideres opplevelse av endringsprosessen i forbindelse med krav om autorisasjon av rådgivere i bank: En fenomenologisk studie av hvordan medarbeidere i banknæringen har opplevd sin egen læringsprosess og motivasjon i prosessennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel