Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorSteinsland, Hegenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:30Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:30Z
dc.date.created2014-02-28nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier699654nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271831
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å få innsikt i hvordan en todelt lederstruktur påvirker relasjonen mellom lederne og lederskapet som helhet. Informantene er hentet fra Den norske kirke som har en slik struktur. Jeg har intervjuet to lederpar, som representerer hver sin linje i strukturen og møtes i sitt daglige virke. En femte informant møter sjelden lederen for den andre linjen, p.g.a geografisk avstand. Informantparene hadde gode intensjoner, både om å utgjøre et felles lederskap, og for relasjonen seg i mellom. I praksis slet de med å finne tid eller klima til å jobbe fram en robust relasjon og klarhet omkring lederskapet. Den enslige informanten hadde en vag erfaring av å utgjøre et lederskap sammen med andre og beskrev forholdet til den andre lederen som en «ikkerelasjon» I tillegg var det tre funn som utpekte seg i materialet. Det ene handlet om ulike forhold knyttet til makt og autoritet og hvordan dette påvirket både lederskapet og relasjonen. Det andre handlet om uklare felles mål eller mangelen på evne til å jobbe målrettet sammen. Det tredje handlet om en stor gruppe ansatte, som så ut til å falle mellom de to linjene uten en samlet og målrettet ledelse. Det som utpekte seg som en samlekategori i materialet var et ønske hos alle informantene om noe annet i framtiden enn det de erfarte i nå-situasjonen. I min drøfting og konklusjon viser jeg til det store potensialet som ligger nettopp i dette felles ønske. Det er mye i materialet som tyder på at den todelte lederstrukturen er et hinder, som bevisst må overskrides, i arbeidet med å utvikle en robust relasjon, tydelige felles mål, hensiktsmessig bruk av makt og en samlet ledelse av organisasjonens totale ressurser. Jeg presenterer en horisontal tilnærming til delt lederskap som et supplement til den mer tradisjonelle vertikale delingen. Jeg drøfter hindringer og muligheter i dette og peker på at en kombinasjon av å dele lederskapet vertikalt og horisontalt kan være en farbar veg i møte med de utfordringene som kommer fram i denne studien. Jeg peker imidlertid på at en bevisst prioritering av og øving på teamferdigheter, dialog og relasjonskompetanse, er en forutsetning for at horisontalt delt lederskap skal fungere.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.title«Men jeg ønsket å være en som kunne løfte han»: Om relasjon og lederskap i en todelt lederstrukturnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel